velikost textu

Teoretické, praktické a výzkumné aspekty homiletické komunikace. Katolické a protestantské pojetí.

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Teoretické, praktické a výzkumné aspekty homiletické komunikace. Katolické a protestantské pojetí.
Název v angličtině:
Theoretical, Pratical and Research Aspects of Homiletic Communication. Catholic and Protestant Approach.
Typ:
Disertační práce
Autor:
PhDr. Petr Živný, Th.D.
Školitel:
prof. ThDr. Ján Liguš, Ph.D.
Oponenti:
prof. Dr. Josef Dolista, Th.D., Ph.D.
doc. ThDr. Pavel Procházka, Ph.D.
Konzultanti:
prof. ThDr. Jan Blahoslav Lášek
RNDr. Petr Boschek, CSc.
Id práce:
106735
Fakulta:
Husitská teologická fakulta (HTF)
Pracoviště:
HTF - Katedra praktické teologie, ekumenismu a mezilidské komunikace (28-03)
Program studia:
Teologie (P6141)
Obor studia:
Husitská teologie (HTD)
Přidělovaný titul:
Th.D.
Datum obhajoby:
30. 9. 2013
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Petr Živný Teoretické, praktické a výzkumné aspekty homiletické komunikace. Katolické a protestantské pojetí. Theoretical, Pratical and Research Aspects of Homiletic Communication. Catholic and Protestant Approach. Cílem disertace bylo zdůraznit kristologické, historické, psychologické a rétorické aspekty homiletické komunikace a význam její správné aplikace v poslání duchovních křesťanských církví. Práce podrobně seznamuje s homiletikou v pojetí katolickém a protestantském. Součástí studie bylo výzkumné šetření prostřednictvím homiletického dotazníku. Výsledky vedly k závěru, že v aspektech, které byly předmětem výzkumu v ČR, Německu a USA, dosud existuje statisticky signifikatně odlišné pojetí ve vnímání kazatelů a jejich kázání mezi katolíky a protestanty.
Abstract v angličtině:
Petr Živný Teoretické, praktické a výzkumné aspekty homiletické komunikace. Katolické a protestantské pojetí. Theoretical, Pratical and Research Aspects of Homiletic Communication. Catholic and Protestant Approach. The aim of this dissertation was to emphasize Christological, historical, psychological and rhetorical aspects of homiletic communication and the importance of its proper application in the mission of ministers of Christian Churches. The work outlines the homiletics in both Catholic and Protestant approaches. Part of the study included research via the homiletic questionnaire. The results lead to the conclusion that in the aspects that have been the subject of research in the Czech Republic, Germany and the USA, there are still statistically significant
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce PhDr. Petr Živný, Th.D. 2.8 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce PhDr. Petr Živný, Th.D. 15 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky PhDr. Petr Živný, Th.D. 5 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce PhDr. Petr Živný, Th.D. 187 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. Dr. Josef Dolista, Th.D., Ph.D. 29 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. ThDr. Pavel Procházka, Ph.D. 2.49 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Bedřich Nosek, CSc. 1.83 MB