velikost textu

Vývoj a struktura vztahů mezi státem a katolickou církví v Československu v letech 1948 - 1989

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vývoj a struktura vztahů mezi státem a katolickou církví v Československu v letech 1948 - 1989
Název v angličtině:
Development and struktures of the relatioship between catholic church and state in Czechoslovakia in the years 1948 - 1989
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Michal Korenčík
Vedoucí:
PhDr. Josef Stracený, CSc.
Oponent:
PhDr. Miloslava Blažková, CSc.
Id práce:
106348
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra občanské výchovy a filosofie (41-KOVF)
Program studia:
Učitelství pro střední školy (N7504)
Obor studia:
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy tělesná výchova - základy společenských věd (N TV-ZSV)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
12. 9. 2011
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
RESUMÉ Práce se zabývá vztahem mezi státem a katolickou církví v letech 1948-1989 v Československu. Jedná se o období, ve kterém v Československu vládla totalitním způsobem Komunistická strana Československa. Její režim byl ateisticky orientován. Ateistický totalitní režim nebyl příznivě nakloněn náboženství ani církvím. Práce se pokouší zanalyzovat, jak se období komunistické totality promítlo do náboženského života v Československu. Zabývá se tím, jak komunistický režim zacházel s církvemi, jak zasahoval do náboženského dění a jaké důsledky jeho zásahy vyvolaly. Práce může být využita jako studijní materiál pro výuku dějin katolické církve v Československu druhé poloviny dvacátého století a dějin Československa ve stejném období.
Abstract v angličtině:
RÉSUMÉ The study deals with relation between State and Church in Czechoslovakia from 1948 to 1989. It was a period of totalitarian communist regime in Czechoslovakia. The regime was atheistic and did not acknowledge religion as an important thing. The communist ideology claimed religion is useless and dangerous phenomenon of human society. In addition, communists considered Church to be an enemy as well. The study tries to describe how the communist regime changed religion life in Czechoslovakia. The study deals with communist regime attempt to take control of Church. The study also describes ways of church persecution by communist regime. The study can be useful in lessons of Czechoslovakia history, history of Church in Czechoslovakia or history of communism.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Michal Korenčík 855 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Michal Korenčík 98 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Michal Korenčík 21 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Josef Stracený, CSc. 68 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Miloslava Blažková, CSc. 52 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 57 kB