velikost textu

Geocaching v knihovně: možnosti využití fenoménu geocachingu v knihovnictví

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Geocaching v knihovně: možnosti využití fenoménu geocachingu v knihovnictví
Název v angličtině:
Geocaching in the library : possibilities of using the phenomenon of geocaching in the library service
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Marta Staníková
Vedoucí:
PhDr. Mgr. Hana Landová, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Lenka Němečková
Konzultant:
PhDr. Radka Římanová
Id práce:
106174
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav informačních studií a knihovnictví (21-UISK)
Program studia:
Informační studia a knihovnictví (N7201)
Obor studia:
Informační studia a knihovnictví (INSK)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
27. 5. 2013
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
geocaching, knihovnictví, GPS prostory, metodika, geografické autority
Klíčová slova v angličtině:
geocaching, library, GPS spaces, methodology, geographical autorities
Abstrakt:
Abstrakt Diplomová práce „Geocaching v knihovně – možnosti využití fenoménu geocachingu v knihovnictví“ obsahuje obecnou část o této aktivitě včetně problematiky GPS prostorů, vkládání souřadnic do záznamů geografických autorit a rozhraní aplikací pro komunitu geocachingu. Práce mapuje stávající geoschránky a zkušenosti jejich zakladatelů v českých i zahraničních knihovnách. Cílem bylo vytvoření konkrétního metodického materiálu pro zapojení veřejné knihovny do této sítě. V závěru práce jsou shrnuty názory geocacherů a knihovníků, které mohou být při zakládání nové knihovnické cache inspirací.
Abstract v angličtině:
Abstract The thesis “Geocaching in Library – possibilities of using the phenomenon of geocaching in the library service” aims to create a specific methodological material about a connection of a public library to a geocaching system. The general part of the text covers a discussion about the geocaching phenomenon itself, as well as it describes GPS spaces and a process of inserting coordinates into records of geographical authorities. It continues with infor- mation about the application interface created for the geocaching community. The thesis proceeds to a description of existing caches and experience of founders of geocaching at the Czech and foreign libraries. The final part presents inspiring opinions and ideas from geocachers and librarians.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Marta Staníková 3.69 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Marta Staníková 1.75 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Marta Staníková 142 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Marta Staníková 136 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Mgr. Hana Landová, Ph.D. 132 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Lenka Němečková 59 kB
Stáhnout Posudek konzultanta PhDr. Radka Římanová 43 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Jiří Souček, DrSc. 81 kB