velikost textu

Technické aspekty implementace OPAC VuFind v Národní technické knihovně

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Technické aspekty implementace OPAC VuFind v Národní technické knihovně
Název v angličtině:
Technical aspects of the implementation of VuFind OPAC at the National Technical Library
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Daniel Mareček
Vedoucí:
PhDr. Radka Římanová
Oponent:
Ing. Martin Souček, Ph.D.
Id práce:
106164
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav informačních studií a knihovnictví (21-UISK)
Program studia:
Informační studia a knihovnictví (N7201)
Obor studia:
Informační studia a knihovnictví (INSK)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
12. 9. 2016
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
VuFind, Open Source, knihovna, software, technické aspekty, implementace, vyhledávání, customizace
Klíčová slova v angličtině:
VuFind, Open Source, library, software, technical aspects, implementation, search, customization
Abstrakt:
Diplomová práce popisuje technické aspekty úspěšné implementace portálu Vu- Find v Národní technické knihovně. Analýzou zdrojového kódu vznikl užitečný návod pro nasazení tohoto svobodného software v české knihovně. Hlavním zjištěním je fakt, že portál VuFind je schopným řešením pro účinné a efektivní vyhledávání a prohlížení integrovaných knihovnických zdrojů. 1
Abstract v angličtině:
This thesis describes technical aspects of the successful implementation of the open source VuFind library resource portal at the National Library of Technology. Using source code analysis, the thesis provides a useful guide to deploying VuFind at czech library. The thesis confirms that VuFind is a capable solution for enabling efficient and effective searching and browsing of integrated library resources. 1
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Daniel Mareček 3.38 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Daniel Mareček 13 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Daniel Mareček 11 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Radka Římanová 413 kB
Stáhnout Posudek oponenta Ing. Martin Souček, Ph.D. 325 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. RNDr. Jiří Ivánek, CSc. 153 kB