velikost textu

Odpovědnost za porušení komunitárního práva

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Odpovědnost za porušení komunitárního práva
Název v angličtině:
Liability for violation of community law
Typ:
Disertační práce
Autor:
JUDr. Jan Malíř, Ph.D.
Školitel:
doc. JUDr. Pavel Svoboda, DEA, Ph.D.
Oponenti:
JUDr. Milan Beránek
doc. JUDr. Richard Král, LL.M., Ph.D.
Id práce:
10613
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra evropského práva (22-KEP)
Program studia:
Teoretické právní vědy (P6801)
Obor studia:
Veřejné právo I - Ústavní právo, mezinárodní právo, evropské právo (VI)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
23. 1. 2009
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Jan Malíř, Ph.D. 19.57 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Jan Malíř, Ph.D. 151 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Jan Malíř, Ph.D. 150 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. JUDr. Pavel Svoboda, DEA, Ph.D. 186 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Milan Beránek 748 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Richard Král, LL.M., Ph.D. 427 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 372 kB