velikost textu

Hemodynamika v časné fázi kritických stavů a perioperační medicíně

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Hemodynamika v časné fázi kritických stavů a perioperační medicíně
Název v angličtině:
Hemodynamics in the early stages of the critical illness and in the perioperative setting
Typ:
Disertační práce
Autor:
MUDr. Jan Beneš, Ph.D.
Školitel:
Doc. MUDr. Eduard Kasal, CSc.
Oponenti:
doc. MUDr. Jiří Málek, CSc.
Doc. MUDr. Aleš Kroužecký, Ph.D.
doc. MUDr. Milan Adamus, Ph.D.
Id práce:
105796
Fakulta:
Lékařská fakulta v Plzni (LFP)
Pracoviště:
Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny (14-430)
Program studia:
Chirurgie (P5116)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
22. 6. 2012
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Hemodynamická monitorace, cílená hemodynamická péče, hemodynamická optimalizace, kriticky nemocný, perioperační péče, tekutinová terapie, variace tepového objemu, analýza tepové křivky
Klíčová slova v angličtině:
Hemodynamic monitoring, goal-directed therapy, hemodynamic optimization, critical illness, perioperative care, fluid loading, stroke volume variation, pulse wave analysis
Abstrakt:
Beneš J.: HEMODYNAMIKA V ČASNÉ FÁZI KRITICKÝCH STAVŮ A PERIOPERAČNÍ MEDICÍNĚ – Využití méně invazivních monitorovacích prostředků k cílené hemodynamické péči ABSTRAKT Oběhová nestabilita je velmi častá u nemocných v intenzivní a perioperační péči. K jejím nejčastějším příčinám patří nedostatečná intravaskulární náplň, porucha arteriálního tonu a srdeční stažlivosti. Hemodynamická monitorace umožňuje včas rozpoznat a adekvátně léčit oběhovou nedostatečnost. Vzhledem k rozvoji nových monitorovacích technik je v současné době možno provádět sledování hemodynamiky s významně nižší invazivitou a kontinuálně monitorovat nové hemodynamické parametry. V některých skupinách kritických onemocnění a hlavně v perioperační péči se v posledních letech uplatňuje směr tzv. hemodynamické optimalizace. Cílem takto vedené terapie je dosáhnout pomocí objemové substituce a inotropních látek takového stavu hemodynamiky, který je optimální pro daný okamžik. Cílená hemodynamická intervence byla v mnoha studiích spojena s významně lepším přežíváním nemocných a snížením počtu komplikací. Výsledky našeho experimentálního výzkumu svědčí o možném využití minimálně invazivních monitorovacích technik založených na analýze tepové křivky a dynamických prediktorů odpovědi na tekutinovou výzvu k optimalizaci chirurgických nemocných a jsou srovnatelné s jinými studiemi používajícími invazivnější zařízení. Klíčová slova Hemodynamická monitorace, cílená hemodynamická péče, hemodynamická optimalizace, kriticky nemocný, perioperační péče, tekutinová terapie, variace tepového objemu, analýza tepové křivky
Abstract v angličtině:
Beneš J.: HEMODYNAMIKA V ČASNÉ FÁZI KRITICKÝCH STAVŮ A PERIOPERAČNÍ MEDICÍNĚ – Využití méně invazivních monitorovacích prostředků k cílené hemodynamické péči ABSTRACT Hemodynamic instability occurs very often in critically ill patients and during the perioperative period. Insufficiency in the preload, contractility and afterload contribute in major part to this phenomenon. Hemodynamic monitoring allows clinicians to recognize and to intervene early the underlying cause. Due to new technologies development in recent years it is possible to provide continuous monitoring of hemodynamic parameters with diminished invasivity. Hemodynamic optimization and goal directed therapy show treatment benefit in some groups of critically ill patients and mainly during the perioperative period. Aim of hemodynamic optimizations is to attain the best obtainable hemodynamic conditions with use of fluid loading and inotropic support. In many studies in recent years goal-directed therapy was associated with morbidity and mortality reduction. According to the results of our clinical research hemodynamic optimization using stroke volume variation and minimally invasive device based on the pressure wave analysis is feasible and show the same results as other works with more invasive devices. Key words Hemodynamic monitoring, goal-directed therapy, hemodynamic optimization, critical illness, perioperative care, fluid loading, stroke volume variation, pulse wave analysis
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce MUDr. Jan Beneš, Ph.D. 9.94 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce MUDr. Jan Beneš, Ph.D. 164 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky MUDr. Jan Beneš, Ph.D. 59 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce MUDr. Jan Beneš, Ph.D. 416 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Doc. MUDr. Eduard Kasal, CSc. 758 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. MUDr. Jiří Málek, CSc. 1.44 MB
Stáhnout Posudek oponenta Doc. MUDr. Aleš Kroužecký, Ph.D. 1.64 MB
Stáhnout Posudek oponenta doc. MUDr. Milan Adamus, Ph.D. 2.01 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 948 kB