text size

Zdena Fibichová (1933-1991), život a dílo české sochařky

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Title:
Zdena Fibichová (1933-1991), život a dílo české sochařky
Titile (in english):
Zdena Fibichová (1933-1991), life and work of Czech sculptress
Type:
Rigorosum thesis
Author:
Mgr. Vendula Vašátková
Supervisor:
doc. PhDr. Marie Klimešová, Ph.D.
Opponent:
prof. PhDr. Vojtěch Lahoda, CSc.
Thesis Id:
105640
Faculty:
Faculty of Arts (FF)
Department:
Institute of Art History (21-UDU)
Study programm:
Theory and History of Art and Culture (N8109)
Study branch:
History of Art (DU)
Degree granted:
PhDr.
Defence date:
14/04/2011
Defence result:
Pass
Language:
Czech
Abstract (in czech):
UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Filozofická fakulta Ústav pro dějiny umění Rigorózní práce, Praha 2011 Vedoucí rigorózní práce: Doc. PhDr. Marie Klimešová, PhD. Vendula Vašátková: Zdena Fibichová (1933 – 1991), život a dílo české sochařky Anotace: Práce chronologicky zkoumá tvorbu Zdeny Fibichové. Sleduje sochařčinu práci od dob studií v ateliéru profesora Josefa Wagnera, jenž se jí stal celoživotním výtvarným vzorem, přes hledání svébytného výrazu v šedesátých letech a uměleckého tápání v dekádě následující, až do období plné sochařské zralosti, zakončené její náhlou smrti v roce 1991.
Abstract:
CHARLES UNIVERSITY IN PRAGUE Faculty of Philosophy Institute of Art History Master´s Theses, Prague 2011 Director of Master´s Theses: doc. PhDr. Marie Klimešová, PhD. Vendula Vašátková: Zdena Fibichová (1933 – 1991), Life and Work of Czech Sculptress Annotation: The work and life of sculptress Zdena Fibichová is what the thesis deals with. It is observed period of studies under prof. Josef Wagner, in whom she found a great example, during searching her authentic expression in the sixties to her mature sculptural era, ended with her sudden death in 1991
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Mgr. Vendula Vašátková 3.86 MB
Download Abstract in czech Mgr. Vendula Vašátková 55 kB
Download Abstract in english Mgr. Vendula Vašátková 55 kB
Download Supervisor's review doc. PhDr. Marie Klimešová, Ph.D. 37 kB
Download Opponent's review prof. PhDr. Vojtěch Lahoda, CSc. 58 kB
Download Defence's report Mgr. Štěpánka Kulhanová 26 kB