velikost textu

Fikční světy v díle Jana Erika Volda

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Fikční světy v díle Jana Erika Volda
Název v angličtině:
Fictional Worlds in the Work of Jan Erik Vold
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Ondřej Buddeus
Školitel:
prof. Mgr. Martin Humpál, Ph.D.
Oponenti:
prof. PhDr. Petr Bílek, CSc.
Mgr. Helena Březinová, Ph.D.
Id práce:
105595
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav germánských studií (21-UGS)
Program studia:
Filologie (P7310)
Obor studia:
Germánské jazyky a literatury (XGER)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
13. 9. 2017
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Informace o neveřejnosti:
Příloha práce byla vyloučena ze zveřejnění.
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Jan Erik Vold, fikčnost, teorie fikčních světů, poezie, norská poezie, poválečná literatura, skandinávská neoavantgarda, lyrický subjekt, teorie schémat
Klíčová slova v angličtině:
Jan Erik Vold, Fictionality, Fiction theory, Poetry, Norwegian Poetry, Post-War Literature, Scandinavian Neo-Avant-Garde, Persona, Schema Theory
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Ondřej Buddeus 5.56 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Ondřej Buddeus 321 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Ondřej Buddeus 88 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Ondřej Buddeus 75 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Ondřej Buddeus 197 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. Mgr. Martin Humpál, Ph.D. 141 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Petr Bílek, CSc. 383 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Helena Březinová, Ph.D. 391 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 660 kB