velikost textu

Aktivní legitimace k řízení před evropskými soudy ve věcech práva veřejných podpor

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Aktivní legitimace k řízení před evropskými soudy ve věcech práva veřejných podpor
Název v angličtině:
The right to sue in European courts in cases dealing with public support
Typ:
Disertační práce
Autor:
JUDr. Kateřina Malmstedt, Ph.D.
Školitel:
prof. JUDr. PhDr. Michal Tomášek, DrSc.
Oponenti:
JUDr. Jindřiška Munková
JUDr. Petr Svoboda, Ph.D.
Id práce:
10554
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra evropského práva (22-KEP)
Program studia:
Teoretické právní vědy (P6801)
Obor studia:
Veřejné právo I - Ústavní právo, mezinárodní právo, evropské právo (VI)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
6. 1. 2010
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Kateřina Malmstedt, Ph.D. 4.8 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Kateřina Malmstedt, Ph.D. 1.28 MB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Kateřina Malmstedt, Ph.D. 150 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. JUDr. PhDr. Michal Tomášek, DrSc. 428 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Jindřiška Munková 457 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Petr Svoboda, Ph.D. 386 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 264 kB