velikost textu

Hledání hrdiny - izanagiovský mýtus jako interpretační klíč k postavám protagonistů Haruki Murakamiho

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Hledání hrdiny - izanagiovský mýtus jako interpretační klíč k postavám protagonistů Haruki Murakamiho
Název v angličtině:
Search for the Hero – The Izanagi Myth Theme as a Key to the Interpretation of Protagonists in Haruki Murakami’s Novels
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Tomáš Jurkovič, Ph.D.
Školitel:
prof. Zdeňka Švarcová, Dr.
Oponenti:
Mgr. Martin Pokorný, Ph.D.
Ivan Rumánek, Ph.D.
Id práce:
105477
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav Dálného východu (21-UDV)
Program studia:
Filologie (P7310)
Obor studia:
Teorie a dějiny literatur zemí Asie a Afriky (XTAA)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
26. 9. 2017
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Haruki Murakami, narativní diskurs, hloubková struktura příběhu, Izanagiovský mýtus, reflexe válečné viny v Japonsku
Klíčová slova v angličtině:
Haruki Murakami, Narrative Discourse, Deep Structure, Izanagi myth, Memory of War in Japan
Abstrakt:
Abstrakt Tématem práce je v díle Haruki Murakamiho velmi frekventovaný motiv protagonisty, zachraňujícího svou ženu z jiného světa. Jde o variantu orfického mýtu, již na základě nápadné podobnosti s mýtem o bohu Izanagim a bohyni Izanami, známým už z nejstarší japonské kroniky Kodžiki, nazýváme motivem izanagiovského mýtu. Funkci, kterou má tento motiv v Murakamiho literárním díle, pak zkoumáme v kontextu Murakamiho románů jakožto těžišti tvorby autora. Vzhledem k mnohdy záměrně matoucímu stylu Murakamiho vyprávění vycházíme při tomto zkoumání z pohledu naratologa Seymoura Chatmana na příběh jakožto sled událostí, které jsou při vyprávění vypravěčem komponovány do narativního diskursu . Provádíme tedy nejprve převod Murakamiho románových vyprávění na příběhové osnovy chronologickým seřazením maximálního možného množství časově zařaditelných dat, která lze z textu přímo vyčíst či odvodit. Následně se ptáme, jakým způsobem je v něm uvedený motiv obsažen. Pro značný objem dat, který taková metoda přináší, jsme se zde detailně zaměřili především na prvních šest Murakamiho románů, v jejichž příbězích jsme sledovali vývoj autorovy práce s izanagiovským motivem od jeho prapočátků až do chvíle, kdy dosahuje vrcholné formy Výsledky tohoto tázání poté zasazujeme do kontextu celkem třinácti románových děl a shrnujeme do formulace funkce motivu v Murakamiho románových příbězích jakožto ukazatele úrovně citové zralosti protagonistů v dějinném kontextu Japonska doby deziluzí z prudkého hospodářského růstu po roce 1970, do níž přesahuje nereflektovaná válečná minulost. Tuto formulaci pak uplatňujeme jako možný interpretační klíč, který, jak se domníváme, může napomoci ke čtení a vnímání Murakamiho díla v o něco hlubších a přesnějších souvislostech, než se tomu mnohdy děje jak u běžných čtenářů, tak i ve studiích, zahraničních i japonských, zpracovávaných na odbornější bázi. Klíčová slova: Haruki Murakami, narativní diskurs, hloubková struktura příběhu, Izanagiovský mýtus, reflexe válečné viny v Japonsku
Abstract v angličtině:
Abstract This thesis deals with a motive, very frequent in the novels of Haruki Murakami: a male protagonist trying to save his spouse, who has disappeared in a “different world”. This can be of course interpreted as an orphic myth variation. However, the version used by Murakami resembles the story of Izanagi and Izanami deities in the Kojiki, ancient Japanese chronicle, more than the Greek orphic myth. Therefore, the motive is treated like a specific “Izanagi myth” variation here in the thesis, and the examination of its function is focused on the novels, the most important segment of Murakami’s work. Murakami intentionally uses a very complicated form of narration in the novels. Therefore, to examine the exact function of Izanagi myth motive in the novel stories, a method of abstraction of these stories from their narrative discourses is used, based on the theories of Seymour Chatman. According to these theories, stories are strictly chronological sequences of events, while narrative discourses are more specific forms of these sequences, processed by the narrators. To abstract “exact” stories from Murakami’s novels’ specific discourses, we concentrate on all time-related data in their texts and use them to reconstruct the minute chronological orders of events – the stories of the novels. After that, we discuss the function of the Izanagi myth motives in the stories. Application of such a method on novels generates off course a large amount of data, therefore we deliberately concentrated here on first six Murakami’s novels, from the authors debut exactly to the moment when Izanagi motive reaches its best form. After that, we discuss the result in the context of the rest of all thirteen Murakami’s novels, and conclude, that the motive serves in the stories as an indicator of the degree of emotional maturity of the protagonists in the historical context of Japanese society after 1970, in which the protagonists feel frustrated both from the failure of the student protests in 1969, and from the shadows of oppressed war guilt memories from the past. This definition of the Izanami motive as an indicator of maturity of protagonists we consider a possible key both to read and understand Murakami’s work of fiction in deeper connotations than it has recently been usual not only among common readers, but sometimes also even in works of international (and also Japanese) literary criticism. Key Words: Haruki Murakami, Narrative Discourse, Deep Structure, Izanagi myth, Memory of War in Japan
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Tomáš Jurkovič, Ph.D. 2.81 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Tomáš Jurkovič, Ph.D. 43 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Tomáš Jurkovič, Ph.D. 42 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Tomáš Jurkovič, Ph.D. 206 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. Zdeňka Švarcová, Dr. 247 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Martin Pokorný, Ph.D. 274 kB
Stáhnout Posudek oponenta Ivan Rumánek, Ph.D. 252 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 1.05 MB