velikost textu

Sídliskový obraz stredneho Považia v stredoveku.

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Sídliskový obraz stredneho Považia v stredoveku.
Název v češtině:
Sídlištní obraz středního Považí ve středověku
Název v angličtině:
The habitation model of central Považie in Middle Ages
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Juraj Malec, Ph.D.
Školitel:
PhDr. doc. Michal Slivka, CSc.
Oponenti:
PhDr. prof. Josef Unger, CSc.
PhDr. Petr Šalkovský, DrSc.
Konzultant:
prof. PhDr. Jan Klápště, CSc.
Id práce:
105395
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav pro archeologii (21-UPRAV)
Program studia:
Historické vědy (P7105)
Obor studia:
Pravěká a středověká archeologie (XPRA)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
23. 4. 2013
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Slovenština
Abstrakt:
Abstrakt (česky) Problému studia sídlištních celků (měst, vesnic, hradů, hrádků/tvrzí, atd.) na území dnešního Slovenska ve středověku se do současnosti nevěnoval dostatek zájmu badatelů. Tahle práce nabízí vyčerpávající katalog všech sídlištních celků, odpovídající současnému stavu výzkumu v dané oblasti, se zaostřením na fortifikační systém. Specifické problémy osídlení jsou řešeny na jednotlivých modelech, s nejvyšším stupněm archeologického bádaní. Území středního Považí bylo ve středověku důležitou součástí Uherského království, především svým přímým kontaktem s územím Moravy. Hodně fortifikací různých typů, tvořících velkou pohraniční linii, bylo konstruovaných na zabezpečení téhle neklidné hranice. Přes tuhle oblast procházela důležitá považská obchodní cesta, s několika více nebo méně důležitými propojeními s regionem Moravy. V severní části, v užším okolí hradu Budatín, ležela velice významná křižovatka cest, vedoucích taktéž do regionů Slezska a Polska.
Abstract v angličtině:
The problem of study of habitations (cities, villages, castles, small feudal castles, etc.) on the territory of what is now Slovakia in the Middle Ages counts within little investigated topics. This work is offering a comprehensive catalogue list of all settlemenmts, corresponding to the current state of research in this field, with the focus on fortification system. Specific problems of habitation will be solved on singular models with the most advanced level of archaeological and historical exploration. The region of central Považie was in the Middle Ages a very important part of Hungary, thanks to its straight contact with the region of Morava. A lot of fortification of various types, forming big frontier line, were built for the assecuration of these restless borders. Throught this territory passed the important Váh trade route, with several more-or-less important connections from the region of Morava. In its north part, in the victinity of the castle Budatín lied a very considerable trade crossroad, leading to regions of Silesia and Poland.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Juraj Malec, Ph.D. 1.96 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Juraj Malec, Ph.D. 80 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Juraj Malec, Ph.D. 80 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. doc. Michal Slivka, CSc. 45 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. prof. Josef Unger, CSc. 71 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Petr Šalkovský, DrSc. 51 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 36 kB