velikost textu

Vliv silymarinu, naringinu a resveratrolu na jaterní poškození vyvolané vybranými xenobiotiky

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vliv silymarinu, naringinu a resveratrolu na jaterní poškození vyvolané vybranými xenobiotiky
Název v angličtině:
The effect of silymarin, naringin and resveratrol on the liver damage induced by some xenobiotics
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Pavla Kovaříková, Ph.D.
Školitel:
Prof. MUDr. Vladislav Eybl, DrSc.
Oponenti:
doc. RNDr. Eva Anzenbacherová, CSc.
Doc. MUDr. Otto sr Mayer, CSc.
Id práce:
105331
Fakulta:
Lékařská fakulta v Plzni (LFP)
Pracoviště:
Ústav farmakologie (14-100)
Program studia:
Lékařská farmakologie (P5118)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
29. 6. 2015
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
toxické poškození jater, oxidační stres, silymarin, naringin, resveratrol
Abstrakt:
Abstrakt Játra jsou hlavním orgánem metabolismu většiny exogenních látek. Biotransformací xenobiotik vznikají nejen biologicky neaktivní metabolity, ale též reaktivní produkty, které mohou vést k poškození buněčných struktur a následně celého orgánu. V patologii toxického či polékového poškození jater hraje významnou roli také oxidační stres. Endogenní či exogenní antioxidanty pomáhají udržovat rovnováhu mezi vznikem a odstraňováním reaktivních kyslíkových forem a tak zamezují oxidačnímu stresu. V akutních pokusech na potkanech jsme sledovali účinky premedikace přírodních antioxidantů silymarinu (SIL), naringinu (NAR), resveratrolu (RES) a syntetického chelátoru deferipronu (L1) na poškození jater vyvolané paracetamolem (APAP), thioacetamidem (TAA) a tamoxifenem (TAM). Ke stanovení míry poškození jater jsme zvolili měření parametrů oxidačního stresu v jaterních homogenátech: hladina peroxidace lipidů (LP), koncentrace redukovaného glutathionu (GSH), aktivity antioxidačních enzymů glutathion peroxidázy (GPx) a katalázy (CAT), v některých případech byl měřen obsah železa v játrech. Dále byly stanoveny aktivity jaterních enzymů v séru: alanin aminotransferáza (ALT), aspartát aminotransferáza (AST), glutamát dehydrogenáza (GLDH). Z hlediska oxidačního stavu se v toxickém poškození jater nejlépe uplatnil silymarin, který zmírnil TAA-indukovanou LP a zmírnil pokles aktivity CAT v porovnání s TAA skupinou; v pokusu s TAM silymarin zamezil TAM-navýšené lipoperoxidaci. Antioxidační potenciál naringinu se projevil v intoxikaci tamoxifenem, kde NAR zabránil TAM-indukované lipoperoxidaci. Premedikace resveratrolem vedla k protektivnímu působení proti lipoperoxidaci vyvolané thioacetamidem. Deferipron zamezil TAM-zvýšené lipoperoxidaci a koncentraci železa v játrech a vykazoval tak významné protektivní působení proti oxidačnímu stresu. Z hlediska ovlivnění jaterních enzymů protektivně působil především resveratrol, jenž v pokusu s APAP vrátil na téměř kontrolní hodnoty zvýšené aktivity ALT, AST a GLDH; v pokusu s thioacetamidem vykazoval resveratrol protektivní účinek na zvýšenou aktivitu ALT. Premedikace naringinem vedla ke snížení ALT, AST a GLDH navýšených paracetamolem. Silymarin snížil aktivitu GLDH navýšenou paracetamolem a snížil aktivitu AST indukovanou thioacetamidem. Hepatoprotektivní účinky silymarinu se nejvíce projevily v poškození jater thioacetamidem. Naringin působil protektivně zejména v intoxikaci paracetamolem. Resveratrol vykazoval prospěšné účinky na jaterní poškození vyvolané paracetamolem i thioacetamidem.
Abstract v angličtině:
Summary The vast majority of exogenous substances is metabolized in the liver. In the course of the biotransformation, partly biologically non-active products, partly reactive species leading to cell structure injury and even to the liver failure are produced. Oxidative stress plays a significant role in the toxic- and drug-induced liver damage. Endogenous and exogenous antioxidants contribute to equilibrium between the production and the elimination of reactive oxygen species and thus prevent the oxidative stress. In acute experiments in rats we examined the ability of natural antioxidants silymarin, naringin and resveratrol and of synthetic chelator deferipron to protect against liver damage induced by paracetamol, thioacetamide and tamoxifen. The following parameters of oxidative stress were measured in the liver homogenates: level of lipid peroxidation (LP), concentration of reduced glutathione (GSH), activities of glutathione peroxidase (GPx) and of catalase (CAT); in some cases the iron liver content. The following markers of liver damage were measured in serum: alanine aminotransferase (ALT), aspartate aminotransferase (AST), glutamate dehydrogenase (GLDH). Concernig markers of oxidative status, silymarin exerted the most efficient antioxidant properties amelioratig the TAA- and TAM-induced lipid peroxidation and ameliorating the TAA-induced CAT activity depletion. Antioxidant effect of naringin was demonstrated by protecting of TAM-induced lipid peroxidation. Protective effect was manifested by decreasing in TAA-induced lipid peroxidation. The deferipron administration prevented the TAM-induced oxidative stress protecting the increase in lipid peroxidation and the increase of iron content. Concernig hepatotoxicity markers in serum, resveratrol premedication had the protective effect on the APAP-increased ALT, AST and GLDH activity and on the TAA- enhanced ALT activity. Naringin premedication resulted in a decrease of the APAP- enhanced ALT, AST and GLDH activity. Silymarin ameliorated the APAP-enhanced GLDH activity and the TAA-induced AST activity. Silymarin was the most hepatoprotective agent in the thioacetamide-induced liver injury. Naringin served prevent in paracetamol-induced hepatotoxicity. Resveratrol exerted protective effect in paracetamol- and thioacetamide-induced liver damage.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Pavla Kovaříková, Ph.D. 1.55 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Pavla Kovaříková, Ph.D. 17 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Pavla Kovaříková, Ph.D. 8 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Pavla Kovaříková, Ph.D. 419 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Prof. MUDr. Vladislav Eybl, DrSc. 547 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. RNDr. Eva Anzenbacherová, CSc. 1.53 MB
Stáhnout Posudek oponenta Doc. MUDr. Otto sr Mayer, CSc. 1.29 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 914 kB