text size

André Lefevere a jeho manipulační škola

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Title:
André Lefevere a jeho manipulační škola
Titile (in english):
André Lefevere and his Manipulation School
Type:
Diploma thesis
Author:
Mgr. Jan Šmrha
Supervisor:
PhDr. Zuzana Jettmarová, M.A., M.Sc., Ph.D.
Opponent:
PhDr. Jaroslav Špirk, Ph.D.
Thesis Id:
105202
Faculty:
Faculty of Arts (FF)
Department:
Institute of Translation Studies (21-UTRL)
Study programm:
Translation and Interpreting (M7313)
Study branch:
MA in Translation and Interpreting: English - MA in Translation and Interpreting: German (TA TN)
Degree granted:
Mgr.
Defence date:
27/05/2013
Defence result:
Excellent
Language:
Czech
Keywords (in czech):
André Lefevere, manipulační škola, kulturní obrat, sociologie překladu, refrakce, přepisování, patronát, textové sítě, pojmové sítě, kulturní kapitál
Keywords:
André Lefevere, Manipulation School, cultural turn, sociology of translation, refraction, rewriting, patronage, textual grids, conceptual grids, cultural capital
Abstract (in czech):
Abstrakt Teoreticko-historiografická diplomová práce se zabývá teoretickým dílem translatologa André Lefevera. Základem práce je analýza Lefeverových děl v dobovém kontextu vývoje translatologie (zejména v souvislosti s rozvojem deskriptivní translatologie, se vznikem tzv. manipulační školy a s kulturním a sociologickým obratem v translatologii). Práce se zabývá Lefeverovými východisky, postupným vývojem jeho teoretického modelu a významu jeho díla pro vývoj disciplíny, zejména s ohledem na integraci sociokulturních aspektů do výzkumu překladu. Práce rovněž poskytuje přehled nejvýznamnějších kritických reakcí na Lefeverovu tvorbu a aplikací jeho modelu v praktickém výzkumu.
Abstract:
Abstract This theoretical and historiographical thesis examines the theoretical work of the Translation Studies scholar André Lefevere. It focuses primarily on the analysis of Lefevere´s work in the context of the development of Translation Studies (particularly in connection with the development of Descriptive Translation Studies, the formation of the “Manipulation School” and the cultural and sociological turns in Translation Studies). The paper covers Lefevere´s theoretical underpinnings, the gradual development of his theoretical model and his contribution to the development of the discipline, with special regard to the integration of sociocultural aspects into translation research. Also included is an overview of the most significant critical responses to Lefevere´s work and of the applications of his model in practical research.
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Mgr. Jan Šmrha 797 kB
Download Abstract in czech Mgr. Jan Šmrha 141 kB
Download Abstract in english Mgr. Jan Šmrha 140 kB
Download Supervisor's review PhDr. Zuzana Jettmarová, M.A., M.Sc., Ph.D. 124 kB
Download Opponent's review PhDr. Jaroslav Špirk, Ph.D. 115 kB
Download Defence's report 47 kB