velikost textu

André Lefevere a jeho manipulační škola

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
André Lefevere a jeho manipulační škola
Název v angličtině:
André Lefevere and his Manipulation School
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Jan Šmrha
Vedoucí:
PhDr. Zuzana Jettmarová, M.A., M.Sc., Ph.D.
Oponent:
PhDr. Jaroslav Špirk, Ph.D.
Id práce:
105202
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav translatologie (21-UTRL)
Program studia:
Překladatelství a tlumočnictví (M7313)
Obor studia:
Překladatelství a tlumočnictví - angličtina - Překladatelství a tlumočnictví - němčina (TA TN)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
27. 5. 2013
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
André Lefevere, manipulační škola, kulturní obrat, sociologie překladu, refrakce, přepisování, patronát, textové sítě, pojmové sítě, kulturní kapitál
Klíčová slova v angličtině:
André Lefevere, Manipulation School, cultural turn, sociology of translation, refraction, rewriting, patronage, textual grids, conceptual grids, cultural capital
Abstrakt:
Abstrakt Teoreticko-historiografická diplomová práce se zabývá teoretickým dílem translatologa André Lefevera. Základem práce je analýza Lefeverových děl v dobovém kontextu vývoje translatologie (zejména v souvislosti s rozvojem deskriptivní translatologie, se vznikem tzv. manipulační školy a s kulturním a sociologickým obratem v translatologii). Práce se zabývá Lefeverovými východisky, postupným vývojem jeho teoretického modelu a významu jeho díla pro vývoj disciplíny, zejména s ohledem na integraci sociokulturních aspektů do výzkumu překladu. Práce rovněž poskytuje přehled nejvýznamnějších kritických reakcí na Lefeverovu tvorbu a aplikací jeho modelu v praktickém výzkumu.
Abstract v angličtině:
Abstract This theoretical and historiographical thesis examines the theoretical work of the Translation Studies scholar André Lefevere. It focuses primarily on the analysis of Lefevere´s work in the context of the development of Translation Studies (particularly in connection with the development of Descriptive Translation Studies, the formation of the “Manipulation School” and the cultural and sociological turns in Translation Studies). The paper covers Lefevere´s theoretical underpinnings, the gradual development of his theoretical model and his contribution to the development of the discipline, with special regard to the integration of sociocultural aspects into translation research. Also included is an overview of the most significant critical responses to Lefevere´s work and of the applications of his model in practical research.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Jan Šmrha 797 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Jan Šmrha 141 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Jan Šmrha 140 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Zuzana Jettmarová, M.A., M.Sc., Ph.D. 124 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Jaroslav Špirk, Ph.D. 115 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 47 kB