velikost textu

Clinical use of neopterin, a laboratory biomarker of immune activation, in the assessment of prognosis, monitoring response to therapy and complications in cancer patients

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Clinical use of neopterin, a laboratory biomarker of immune activation, in the assessment of prognosis, monitoring response to therapy and complications in cancer patients
Název v češtině:
Klinické použití neopterinu, laboratorního biomarkeru imunitní aktivace, v odhadu prognózy, monitorování odpovědi na léčbu a komplikací u pacientů s nádorovým onemocněním
Typ:
Disertační práce
Autor:
Dr. Sachin Vipinchandra Trivedi, Ph.D.
Školitel:
prof. MUDr. Bohuslav Melichar, Ph.D.
Oponenti:
doc. MUDr. Josef Dvořák, Ph.D.
doc. MUDr. Ilona Kocáková, Ph.D.
Id práce:
105149
Fakulta:
Lékařská fakulta v Hradci Králové (LFHK)
Pracoviště:
IV. interní hematologická klinika (15-414)
Program studia:
Vnitřní nemoci (P5129)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
23. 3. 2016
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Angličtina
Abstrakt:
Klinické použití neopterinu, laboratorního biomarkeru imunitní aktivace, v určení prognózy, monitorování odpovědi na léčbu a komplikací u pacientů s nádorovým onemocněním Úvod Neopterin je biomarker imunitní aktivace, syntetizovaný z GTP v reakci katalyzované enzymem GCH-1. Hladiny neopterinu odrážejí reakci organismu na zánětlivé stavy, jako jsou infekce, poranění, chronických onemocnění a rakovina. Hladina kolísá i v průběhu všech modalit protinádorové terapie, která ovlivňuje činnost imunitního systému. Vysoká hladina neopterinu je spojena se špatnou prognózou u nádorových onemocnění. Cíl Ověření klinického použití neopterinu, ve stanovení prognózy, monitorování odpovědi na léčbu a komplikací u pacientů s rakovinou. Metodologie Ve dvou částech studie, sériové neopterinu v moči byly měřeny ve dvou různých kohortách pacientů, kteří podstoupili protinádorovou terapii. V první části, byly analyzovány vzorky od 45 pacientů s diagnózou metastazujícího kolorektálního karcinomu, kteří byli léčeni chemoterapií v kombinaci s cetuximabem. Ve druhé části byly analyzovány vzorky 10 pacientek B s diagnózou gynekologické malignity, většinou karcinomu děložního hrdla, podstupujích chemoradioterapii. Výsledky U nemocných s metastatickým kolorektálním karcinomem byly vyšší hladiny neopterinu spojeny se špatnou prognózou. Hladina neopterinu korelovala s koncentrací hemoglobinu, počtem bílých krvinek a koncentrací CEA. U nemocných s gynekologickými malignitami byly výchozí hladiny neopterinu vyšší. Byl pozorován vzestup neopterinu v souvislosti s komplikacemi. Závěr Tato data prokazují potenciální klinické využití neopterinu, v prognóze, monitorování odpovědi na léčbu a komplikací u pacientů s rakovinou. Další studie na větších kohortách pacientů jsou potřeba k zavedení stanovení neopterinu do širší klinické praxe.
Abstract v angličtině:
Clinical use of neopterin, a laboratory biomarker of immune activation, in prognosis, monitoring response to therapy and complications in cancer patients Introduction Neopterin is a biomarker of immune activation and is synthesized from GTP in a reaction catalyzed by enzyme GCH-1. Neopterin levels reflect the body’s response to inflammatory conditions such as infections, injuries, chronic diseases, and cancer. Its levels also fluctuate with anticancer therapies that demonstrate immune activity. Remarkably neopterin has also been found to be a marker of poor prognosis in cancer. Aim To investigate clinical use of neopterin, a biomarker of immune response, in the assessment of prognosis, monitoring response to therapy, and complications in cancer patients. Methodology In a two-part study, serial urinary neopterin were measured in two different cohorts of patients who underwent anticancer therapy. In part one, samples from 45 patients with diagnosis of metastatic colorectal cancer who were being treated with chemotherapy + cetuximab were analyzed. In part two, samples from 10 patients with diagnosis of gynecological malignancy, mostly cervical cancer undergoing chemoradiotherapy were analyzed. Results In patients with metastatic colorectal carcinoma, higher neopterin levels were associated with poor prognosis. In this cohort, neopterin levels showed correlation to hemoglobin levels, white cell count and CEA. In patients with gynecological cancer, pretreatment neopterin levels were generally higher. No association of therapy-associated changes in neopterin levels were observed, however, we were able to demonstrate that the rises in neopterin were related with complications. Conclusion With our data we have been able to demonstrate the potential clinical uses of neopterin in prognosis, monitoring response to therapy and complications in cancer patients. However, much larger studies with different tumor types could be performed to corroborate and refine the methodology to put neopterin in clinical practice.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Dr. Sachin Vipinchandra Trivedi, Ph.D. 1.83 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Dr. Sachin Vipinchandra Trivedi, Ph.D. 214 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Dr. Sachin Vipinchandra Trivedi, Ph.D. 162 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Dr. Sachin Vipinchandra Trivedi, Ph.D. 716 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. MUDr. Josef Dvořák, Ph.D. 44 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. MUDr. Ilona Kocáková, Ph.D. 18 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 470 kB