velikost textu

Smluvní nabývání obchodního podílu ve společnosti s ručením omezeným

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Smluvní nabývání obchodního podílu ve společnosti s ručením omezeným
Název v angličtině:
Contractual Acquisition of a Shareholding Interest in a Limited Liability Company
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Adéla Horáková
Vedoucí:
JUDr. Daniel Patěk, Ph.D.
Oponent:
JUDr. Marie Zahradníčková, CSc.
Id práce:
105062
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra obchodního práva (22-KOBCHP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
27. 5. 2013
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Společnost s ručením omezeným, Obchodní podíl, Akvizice
Klíčová slova v angličtině:
Limited Liability Company, Shareholding Interest, Acquisition
Abstrakt:
Práce popisuje typický proces nabývání obchodního podílu ve společnosti s ručením omezeným. V každé fázi tohoto procesu identifikuje a analyzuje hlavní problémy a otázky související s převodem obchodního podílu, a zároveň obsahuje doporučení, jak související rizika snížit nebo eliminovat. Dále je daná otázka vždy krátce porovnána se stavem po vstupu nového občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích v účinnost.
Abstract v angličtině:
This thesis describes a typical process of acquisition of a shareholding interest in a limited liability company. In each of the phases of the process, the thesis identifies and analyses the main problems and questions related to the transfer of a shareholding interest, and also provides recommendations as to how to reduce or eliminate the related risks. Further, the pertinent issue is compared to the legal regulation after the new Civil Code and the Act on Business Corporations enter into effect.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Adéla Horáková 785 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Adéla Horáková 24 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Adéla Horáková 26 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Daniel Patěk, Ph.D. 74 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Marie Zahradníčková, CSc. 75 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 276 kB