velikost textu

Es blühten die ersten Blüten: Prager Blumenlesen im Zeitalter der Aufklärung und der tschechischen nationalen Wiedergeburt

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Es blühten die ersten Blüten: Prager Blumenlesen im Zeitalter der Aufklärung und der tschechischen nationalen Wiedergeburt
Název v češtině:
První kvítky vykvétaly: Pražská květobraní doby osvícenství a obrození
Název v angličtině:
There Were First Blossoms in Bloom: Prague florilegia in the Age of Reason and Czech National Revival
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Alena Jakubcová
Školitel:
prof. PhDr. Milan Tvrdík, CSc.
Oponenti:
Michael Wögerbauer, Dr.
prof. Helga Meise, Dr.
Id práce:
104959
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav germánských studií (21-UGS)
Program studia:
Filologie (P7310)
Obor studia:
Germánské jazyky a literatury (XGER)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
6. 5. 2015
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Němčina
Klíčová slova:
květobraní – almanach – musenalmanach – antologie – kalendář – exemplum – rokoko – české země – habsburská monarchie – německé státy – osvícenství – vzdělání – výchova – bohemismus – české národní obrození – kultura – překlad – bilingvismus – český jazyk – německý jazyk – česko-německé vztahy
Klíčová slova v angličtině:
florilegium – almanac – Musenalmanach – anthology – calendar – exemplum – Rococo – Czech lands – Habsburg Monarchy – German states – Enlightenment – education – Bohemism – Czech National Revival – culture – translation – bilingualism – Czech – German – German-Czech relations
Abstrakt:
Disertační práce se zabývá literaturou českých zemí na pozadí společenských změn. Sleduje její vývoj, který se započíná osvícenskými reformami koncem 18. století a pokračuje až do druhé fáze národního obrození v polovině století devatenáctého. Analýza vybraných textů si všímá především role německojazyčných květobraní: básnických sbírek a almanachů. Předmětem zájmu jsou tendence, které se v této publikační formě odráží: výchovná, obroditelská i zprostředkovatelská.
Abstract v angličtině:
The dissertation deals with the literature of the Czech lands on the background of the social change. The project follows the development of literature, from the enlightenment reforms at the end of the 18th century to the later phase of the Czech National Revival in the middle of the 19th century. The analysis of chosen texts is particularly focused on the role of the florilegia, written in German: collections of literary works and almanacs. The exploration is interested in tendencies, which this literary genre reflects: educative, reviving and mediating.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Alena Jakubcová 28.07 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Alena Jakubcová 38 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Alena Jakubcová 41 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Alena Jakubcová 287 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PhDr. Milan Tvrdík, CSc. 111 kB
Stáhnout Posudek oponenta Michael Wögerbauer, Dr. 63 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. Helga Meise, Dr. 127 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 108 kB