velikost textu

Italské hnutí Arte Povera, československá Nová citlivost a česko-italské vztahy umělců okruhu kolem Jindřicha Chalupeckého a Jiřího Padrty

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Italské hnutí Arte Povera, československá Nová citlivost a česko-italské vztahy umělců okruhu kolem Jindřicha Chalupeckého a Jiřího Padrty
Název v angličtině:
The Italian movement Arte Povera, Czechoslovak Nová citlivost and Czech-Italian relationships around Jindřich Chalupecký and Jiří Padrta
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Zuzana Horvatovičová, Ph.D.
Školitel:
doc. PhDr. Marie Klimešová, Ph.D.
Oponenti:
Alena Pomajzlová, Ph.D.
Simonetta Lux
Id práce:
104951
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav pro dějiny umění (21-UDU)
Program studia:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury (P8109)
Obor studia:
Dějiny výtvarného umění (XVU)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
8. 12. 2016
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Nová citlivost, Klub konkretistů, Arte Povera, Arte Programmata
Klíčová slova v angličtině:
New Sensitivity, Club of Concretists, Poor Art (Arte Povera), Kinetic Art
Abstrakt:
Mgr. Zuzana Horvatovičová Italské hnutí Arte Povera, československá Nová citlivost a česko-italské vztahy umělců okruhu kolem Jindřicha Chalupeckého a Jiřího Padrty ABSTRAKT Hlavním tématem této výzkumné práce bylo srovnání dvou uměleckých fenoménů 60. let 20. století – italského hnutí Arte Povera (1967) a československé neoavantgardy soustředěné kolem skupinové výstavy Nová citlivost (1968). V rámci výzkumu byla konfrontována „velká historie“ československých a italských uměleckých hnutí v období od druhé světové války s „lokální historií“ uměleckých skupin a proudů, ke kterým náleželi umělci výstavy Nová citlivost a umělci Arte Povera, a došlo ke zmapování sítě italsko-českých kontaktů a organizátorů italských výstav v Praze a československých expozicí v Itálii. Intenzivní badání v archivech a sběr dokumentárního materiálu vedly k zajímavým výsledkům. Zkoumání původně zacílené na srovnání fenoménu Nové citlivosti a Arte Povera nevedlo k nalezení podobnosti formy a obsahu. Porovnání výstavy Nové citlivosti a hnutí Arte Programmata přineslo naopak mnohem relevantnější výsledky než srovnání zmíněné československé avantgardy s hnutím Arte Povera. Přestože Itálie a Československo v „revolučních“ 60. letech navázaly užší kontakt, uměním a kulturou, která zůstala „paralelní“, se obě země lišily.
Abstract v angličtině:
Mgr. Zuzana Horvatovičová The Italian movement Arte Povera, Czechoslovak Nová citlivost and Czech - Italian relationships around Jindřich Chalupecký and Jiří Padrta ABSTRACT The main theme of this thesis was to compare two artistic phenomena of the sixties of the 20th century: the Italian movement Arte Povera (Poor Art, 1967) and the Czechoslovak avant-garde concentrated around the group exhibition New Sensitivity (Nová citlivost, 1968). It also focused on the network of contacts and principal organizers of Italian exhibitions especially in Prague and Czechoslovak exhibitions in Italy. Long research in archives and collecting of documentary material, catalogues and reviews led to very interesting results. Arguments of the thesis are based on the comparison of the constructivist work of the New Sensitivity artists with the group of Arte Povera and with the kinetic work of Arte Programmata. Much more shared elements were found to exist between the Czechoslovak circle of the New Sensitivity and the Italian artistic tendency Arte Programmata than between the artists and art works of exhibition New Sensitivity and the group Arte Povera. Italy and Czechoslovakia maintained a different art and “parallel” culture, although they came to a rather close contact in the “revolutionary” sixties.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Zuzana Horvatovičová, Ph.D. 3.9 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Zuzana Horvatovičová, Ph.D. 574 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Zuzana Horvatovičová, Ph.D. 86 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Zuzana Horvatovičová, Ph.D. 87 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Zuzana Horvatovičová, Ph.D. 131 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Marie Klimešová, Ph.D. 277 kB
Stáhnout Posudek oponenta Alena Pomajzlová, Ph.D. 196 kB
Stáhnout Posudek oponenta Simonetta Lux 390 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 1.06 MB
Stáhnout Errata Mgr. Zuzana Horvatovičová, Ph.D. 334 kB