velikost textu

Virtuální vzdělávací prostředí a jejich využití pro výuku heterogenních skupin studentů

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Virtuální vzdělávací prostředí a jejich využití pro výuku heterogenních skupin studentů
Název v angličtině:
Virtual Learning Environments and their usage for heterogeneous of students
Typ:
Disertační práce
Autor:
PhDr. Jiřina Nováková, Ph.D.
Školitel:
doc. PhDr. Vladimír Rambousek, CSc.
Oponenti:
doc. RNDr. Miroslava Černochová, CSc.
doc. PaedDr. Jiří Nikl, CSc.
Id práce:
104899
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Oddělení pro vědeckou činnost (41-OVC)
Program studia:
Pedagogika (P7501)
Obor studia:
Pedagogika (XPGD)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
2. 2. 2015
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
NÁZEV: Virtuální vzdělávací prostředí a jejich využití pro výuku heterogenních skupin studentů AUTOR: PhDr. Jiřina Nováková KATEDRA: Katedra informačních technologií a technické výchovy ŠKOLITEL: doc. PhDr. Vladimír Rambousek, CSc. ABSTRAKT: Disertační práce se zabývá zkoumáním virtuálních vzdělávacích prostředí ve vztahu k výuce heterogenních skupin studentů. Dané téma je rozvíjeno ve směru studia specifik a možností využití adaptability a personalizace v kontextu vzdělávání ve virtuálním prostředí, a to především z hlediska míry jejich potenciálu pro zvýšení pedagogické efektivity výuky. Práce analyzuje problematiku adaptability ve virtuálním vzdělávacím prostředí a zkoumá jednotlivé determinanty, které ovlivňují průběh a výsledky výuky při výuce heterogenních skupin v daném prostředí. S podporou empirického šetření práce zkoumá různé aspekty heterogenity studentů a jejich vliv na průběh a výsledky učení těchto studentů ve virtuálním vzdělávacím prostředí. KLÍČOVÁ SLOVA: vzdělávání, heterogenní skupiny, e-learning, virtuální vzdělávací prostředí, adaptabilita, personalizace, adaptivní výukové systémy TITLE Virtual Learning Environments and their usage for heterogeneous groups of students AUTHOR: PhDr. Jiřina Nováková DEPARTMENT: Department of Information Technology and Technical Education SUPERVISOR: doc. PhDr. Vladimír Rambousek, CSc. ABSTRACT: The content of the dissertation examines virtual learning environments in relation to the education of heterogeneous groups of students. This theme is expanded in the direction of the specifics and possibilities of adaptability and personalization in the context of learning in a virtual environment, particularly with regards to their potential to enhance the pedagogical effectiveness of teaching. The thesis analyzes the adaptability in a virtual learning environment and examines various determinants that influence the results of education in teaching heterogeneous groups of students. With the support of an empirical survey, the thesis explores different aspects of the students' heterogeneity and their influence on the students' progress and results of education in a virtual learning environment. KEYWORDS: education, heterogeneous groups, e-learning, Virtual Learning Environment, adaptability, personalization, adaptive e-learning systems
Abstract v angličtině:
TITLE: Virtual Learning Environments and their usage for heterogeneous groups of students AUTHOR: PhDr. Jiřina Nováková DEPARTMENT: Department of Information Technology and Technical Education SUPERVISOR: doc. PhDr. Vladimír Rambousek, CSc. ABSTRACT: The content of the dissertation examines virtual learning environments in relation to the education of heterogeneous groups of students. This theme is expanded in the direction of the specifics and possibilities of adaptability and personalization in the context of learning in a virtual environment, particularly with regards to their potential to enhance the pedagogical effectiveness of teaching. The thesis analyzes the adaptability in a virtual learning environment and examines various determinants that influence the results of education in teaching heterogeneous groups of students. With the support of an empirical survey, the thesis explores different aspects of the students' heterogeneity and their influence on the students' progress and results of education in a virtual learning environment. KEYWORDS: education, heterogeneous groups, e-learning, Virtual Learning Environment, adaptability, personalization, adaptive e-learning systems
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce PhDr. Jiřina Nováková, Ph.D. 4.65 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce PhDr. Jiřina Nováková, Ph.D. 181 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky PhDr. Jiřina Nováková, Ph.D. 174 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. RNDr. Miroslava Černochová, CSc. 114 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PaedDr. Jiří Nikl, CSc. 585 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 405 kB