velikost textu

Každodenní život ve věznici Uherské Hradiště v letech 1950 – 1955 ve vzpomínkách bývalých vězňů

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Každodenní život ve věznici Uherské Hradiště v letech 1950 – 1955 ve vzpomínkách bývalých vězňů
Název v angličtině:
Everyday Life in Uherské Hradiště Prison in 1950 – 1955 in the Memories of Former Prisoners
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Renáta Mitáčková
Vedoucí:
Mgr. Jan Tuček
Oponent:
PhDr. Milada Sekyrková, CSc.
Id práce:
104678
Fakulta:
Fakulta humanitních studií (FHS)
Pracoviště:
Studium humanitní vzdělanosti - Historický modul (24-HM)
Program studia:
Humanitní studia (B6107)
Obor studia:
Studium humanitní vzdělanosti (SHV)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
8. 9. 2011
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
věznice, StB, Uherské Hradiště, Československo,
Klíčová slova v angličtině:
prison, StB (State Policy), Uherské Hradiště, Czechoslovakia
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Renáta Mitáčková 571 kB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Renáta Mitáčková 3.68 MB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Jan Tuček 36 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Milada Sekyrková, CSc. 18 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 80 kB