velikost textu

Změny vlastnických vztahů k zemědělským pozemkům v procesu restituce a privatizace

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Změny vlastnických vztahů k zemědělským pozemkům v procesu restituce a privatizace
Název v angličtině:
Changes in ownership relations to agricultural land in the process of restitution and privatization
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Monika Primusová
Vedoucí:
prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc.
Oponent:
doc. JUDr. Senta Radvanová, CSc.
Id práce:
10445
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra občanského práva (22-KOP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
27. 6. 2007
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Monika Primusová 221 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Monika Primusová 85 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Monika Primusová 150 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc. 81 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Senta Radvanová, CSc. 65 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 19 kB