velikost textu

České rozpočtové právo ve vztahu k právu komunitárnímu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
České rozpočtové právo ve vztahu k právu komunitárnímu
Název v angličtině:
Czech budgetary law in relation to Commumnity law
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Dora Cigánková
Vedoucí:
prof. JUDr. Milan Bakeš, DrSc.
Oponent:
JUDr. Pavlína Vondráčková
Id práce:
10441
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra finančního práva a finanční vědy (22-KFP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
14. 1. 2008
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Dora Cigánková 3.05 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Dora Cigánková 1.03 MB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Dora Cigánková 150 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. JUDr. Milan Bakeš, DrSc. 17 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Pavlína Vondráčková 69 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 14 kB