velikost textu

Vybrané právní problémy správy a řízení akciových společností v ČR

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vybrané právní problémy správy a řízení akciových společností v ČR
Název v angličtině:
Selected legal issues of corporate governance in the Czech Republic
Typ:
Disertační práce
Autor:
JUDr. Václav Filip, Ph.D.
Školitel:
prof. JUDr. Stanislava Černá, CSc.
Oponenti:
Ivana Štenglová
prof. JUDr. Karel Marek, CSc.
Id práce:
10435
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra obchodního práva (22-KOBCHP)
Program studia:
Teoretické právní vědy (P6801)
Obor studia:
Soukromé právo I - Občanské právo, obchodní právo, civilní proces (SI)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
12. 4. 2010
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Václav Filip, Ph.D. 8.44 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Václav Filip, Ph.D. 144 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Václav Filip, Ph.D. 150 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. JUDr. Stanislava Černá, CSc. 254 kB
Stáhnout Posudek oponenta Ivana Štenglová 982 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. JUDr. Karel Marek, CSc. 792 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 280 kB