velikost textu

Harmonizace právní úpravy pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorového vozidla

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Harmonizace právní úpravy pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorového vozidla
Název v angličtině:
Harmonization of the legal regulation of liability insurance of damage caused by motor vehicle
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Eliška Zemanová
Vedoucí:
prof. JUDr. Marie Karfíková, CSc.
Oponent:
JUDr. Pavlína Vondráčková
Id práce:
10433
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra finančního práva a finanční vědy (22-KFP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
22. 1. 2007
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Eliška Zemanová 38.55 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Eliška Zemanová 275 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Eliška Zemanová 150 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. JUDr. Marie Karfíková, CSc. 59 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Pavlína Vondráčková 68 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 13 kB