velikost textu

La scelta del verbo ausiliare nei dialetti di Corropoli e Nereto

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
La scelta del verbo ausiliare nei dialetti di Corropoli e Nereto
Název v češtině:
Výběr pomocného slovesa v dialektech obcí Corropoli a Nereto
Název v angličtině:
The auxiliary choice in the dialects of Corropoli and Nereto
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Markéta Hončová, Ph.D.
Školitel:
doc. Pavel Štichauer, Ph.D.
Oponenti:
prof. PhDr. Sylva Hamplová, CSc.
doc. PhDr. Eva Klímová, Ph.D.
Id práce:
104266
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav románských studií (21-URS)
Program studia:
Filologie (P7310)
Obor studia:
Románské jazyky (XROJ)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
29. 3. 2012
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Italština
Abstrakt:
Tato práce studuje problematiku výběru pomocných sloves ve středoitalských dialektech, jimiž se hovoří v obcích Corropoli a Nereto (TE). Studie vychází z údajů elicitovaných prostřednictvím série dotazníků a je složena ze dvou hlavních částí: první se zabývá především popisem fonetického a morfosyntaktického plánu obou dialektů, druhá, na základě syntaktických a lexikálně-sémantických teorií (BURZIO, LEONE, VINCENT, CENTINEO, SORACE, BENTLEY – EYTHÓRSSON a další) představuje platformu pro porovnání systému výběru pomocných sloves v italštině se systémem funkčním v obou dialektech, jenž v rovině syntaktické neodráží rozdíl mezi dvojí strukturou nepřechodných sloves, ale závisí na gramatické osobě a čase.
Abstract v angličtině:
This paper analyses the issue of auxiliary choice in middle Italian dialects spoken in areas of Corropoli and Nereto (TE). The study deriving from data elicited through series of questionnaires consists of two main parts. The first part provides primarily description of phonetic and morphosyntactic plan of both dialects. Based on syntactic and lexical semantic theories (BURZIO, LEONE, VINCENT, CENTINEO, SORACE, BENTLEY – EYTHÓRSSON and others), the second part forms a platform for comparison of auxiliary choice in Italian language with a system, which does not reflect split intransitivity, but depends on grammatical person and tense, valid in both dialects.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Markéta Hončová, Ph.D. 2.17 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Markéta Hončová, Ph.D. 80 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Markéta Hončová, Ph.D. 80 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. Pavel Štichauer, Ph.D. 44 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Sylva Hamplová, CSc. 61 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Eva Klímová, Ph.D. 122 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 48 kB