velikost textu

Zástavní právo k pohledávkám v bankovní praxi

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Zástavní právo k pohledávkám v bankovní praxi
Název v angličtině:
Security interest on receivables in banking practice
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Marta Olivková
Oponenti:
prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc.
doc. JUDr. Josef Salač, Ph.D.
Id práce:
10423
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra občanského práva (22-KOP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
8. 2. 2007
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Marta Olivková 221 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Marta Olivková 85 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Marta Olivková 5.55 MB
Stáhnout Posudek oponenta prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc. 60 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Josef Salač, Ph.D. 34 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 16 kB