velikost textu

Právní dimenze rozpočtových vztahů v ČR, v Lucembursku a v EU

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Právní dimenze rozpočtových vztahů v ČR, v Lucembursku a v EU
Název v angličtině:
Legal dimension of budgetary relationships in the Czech Republic, Luxembourg and the EU
Typ:
Disertační práce
Autor:
JUDr. Martina Matejová, Ph.D.
Školitel:
prof. JUDr. Hana Marková, CSc.
Oponenti:
doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D.
JUDr. Petr Mrkývka, Ph.D.
Id práce:
10415
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra finančního práva a finanční vědy (22-KFP)
Program studia:
Teoretické právní vědy (P6801)
Obor studia:
Veřejné právo II - Ústavní právo, správní právo, finanční právo, právo životního prostředí, právo sociálního zabezpečení (VII)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
7. 1. 2008
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Martina Matejová, Ph.D. 3.3 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Martina Matejová, Ph.D. 1.82 MB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Martina Matejová, Ph.D. 150 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. JUDr. Hana Marková, CSc. 432 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. 480 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Petr Mrkývka, Ph.D. 1.25 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 257 kB