velikost textu

Vztah rámcových rozhodnutí EU k mezinárodním závazkům ČR ve věcech trestních

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vztah rámcových rozhodnutí EU k mezinárodním závazkům ČR ve věcech trestních
Název v angličtině:
The relationship of framework decisions of EU to international obligations of the Czech Republic in criminal matters
Typ:
Disertační práce
Autor:
JUDr. Anna Syková, Ph.D.
Školitel:
prof. JUDr. PhDr. Michal Tomášek, DrSc.
Oponenti:
prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc.
Vladimír Týč
Id práce:
10407
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra evropského práva (22-KEP)
Program studia:
Teoretické právní vědy (P6801)
Obor studia:
Veřejné právo I - Ústavní právo, mezinárodní právo, evropské právo (VI)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
19. 6. 2008
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Anna Syková, Ph.D. 6.2 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Anna Syková, Ph.D. 784 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Anna Syková, Ph.D. 150 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. JUDr. PhDr. Michal Tomášek, DrSc. 281 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc. 1022 kB
Stáhnout Posudek oponenta Vladimír Týč 803 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 296 kB