velikost textu

Mediální kampaň Proti Chartě 77 jako vrcholný příklad komplexní komunistické propagandy období tzv. normalizace

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Mediální kampaň Proti Chartě 77 jako vrcholný příklad komplexní komunistické propagandy období tzv. normalizace
Název v angličtině:
x
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Bc. Jakub Železný
Vedoucí:
PhDr. Barbara Köpplová, CSc.
Oponent:
Prof. PhDr. Jiří Kraus, DrSc.
Id práce:
104053
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra mediálních studií (23-KMS)
Program studia:
Mediální a komunikační studia (N7202)
Obor studia:
Mediální studia (MS)
Přidělovaný titul:
PhDr.
Datum obhajoby:
29. 3. 2011
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Československo, 70. léta, normalizace, Charta 77
Klíčová slova v angličtině:
Czechoslovakia, The Seventies, "Normalisation" period, Charter 77
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Bc. Jakub Železný 915 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Bc. Jakub Železný 16 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Bc. Jakub Železný 15 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Barbara Köpplová, CSc. 36 kB
Stáhnout Posudek oponenta Prof. PhDr. Jiří Kraus, DrSc. 31 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 548 kB