velikost textu

Chicagská škola - k programu moderního výzkumu velkoměsta a jeho realizaci

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Chicagská škola - k programu moderního výzkumu velkoměsta a jeho realizaci
Název v angličtině:
The Program of a Modern Urban Research and Its outcomes
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Tobiáš Petruželka, Ph.D.
Školitel:
PhDr. Miloslav Lapka, CSc.
Oponenti:
doc. PhDr. Zdeněk Uherek, CSc.
doc. PhDr. Michal Lošťák, Ph.D.
Id práce:
103995
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav etnologie (21-UETN)
Program studia:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury (P8109)
Obor studia:
Kulturologie (XKUL)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
4. 9. 2014
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Abstrakt Cílem disertace je interdisciplinární kontextualizace chicagské sociologické školy, zaměřuje se především na ty její aspekty, jež se týkají sociologických výzkumů města Chicaga v letech 1915– 1940. Cílem práce je propojit historický kontext a lokální specifika tehdejších výzkumů s výzkumným programem chicagské školy a jeho naplňováním. Nejprve jsou přiblíženy vybrané výzkumy, které chicagskou školy předcházely, dále jsou představena konceptuální a teoretická východiska jejího výzkumného programu. Nakonec jsou v tématických kapitolách kriticky prozkoumány nejvýznamnější monografie chicagské školy z let 1915–1940. Disertace se zabývá především tématy moderní urbánní kultury, migrace, kriminality a vývojem sociálního výzkumu v městském prostředí. Abstract The aim of this dissertaion is to contextualize historically and spatially the so called Chicago School of sociology. The Focus of the thesis is to present the urban research of the Chicago School in the years between 1915–1940 in an interdisciplinary perspective through the lenses of the historical context intertwined with specifics of the local research, followed by the research program of the Chicago School with its manifold research outcomes and applications. The interdisciplinary approach towards the topic and the contemporary practice of dealing with dated stages of scientific development is discussed in the opening section. The very concept of the scientific school and the current usage of the Chicago heritage is taken under the scrutiny. A block of early modern urban researches preceding the Chicago School is presented in the second part. Then follow conceptual and theoretical fundaments of the program articulated in the canonical texts of the school. The last part is divided into thematic chapters which critically deal with the most outstanding monographs of the Chicago School. The dissertation concentrates primarily on the topics concernig modern urban culture, migration, criminality and development of social research in urban areas.
Abstract v angličtině:
Abstrakt Cílem disertace je interdisciplinární kontextualizace chicagské sociologické školy, zaměřuje se především na ty její aspekty, jež se týkají sociologických výzkumů města Chicaga v letech 1915– 1940. Cílem práce je propojit historický kontext a lokální specifika tehdejších výzkumů s výzkumným programem chicagské školy a jeho naplňováním. Nejprve jsou přiblíženy vybrané výzkumy, které chicagskou školy předcházely, dále jsou představena konceptuální a teoretická východiska jejího výzkumného programu. Nakonec jsou v tématických kapitolách kriticky prozkoumány nejvýznamnější monografie chicagské školy z let 1915–1940. Disertace se zabývá především tématy moderní urbánní kultury, migrace, kriminality a vývojem sociálního výzkumu v městském prostředí. Abstract The aim of this dissertaion is to contextualize historically and spatially the so called Chicago School of sociology. The Focus of the thesis is to present the urban research of the Chicago School in the years between 1915–1940 in an interdisciplinary perspective through the lenses of the historical context intertwined with specifics of the local research, followed by the research program of the Chicago School with its manifold research outcomes and applications. The interdisciplinary approach towards the topic and the contemporary practice of dealing with dated stages of scientific development is discussed in the opening section. The very concept of the scientific school and the current usage of the Chicago heritage is taken under the scrutiny. A block of early modern urban researches preceding the Chicago School is presented in the second part. Then follow conceptual and theoretical fundaments of the program articulated in the canonical texts of the school. The last part is divided into thematic chapters which critically deal with the most outstanding monographs of the Chicago School. The dissertation concentrates primarily on the topics concernig modern urban culture, migration, criminality and development of social research in urban areas.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Tobiáš Petruželka, Ph.D. 7.1 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Tobiáš Petruželka, Ph.D. 641 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Tobiáš Petruželka, Ph.D. 261 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Tobiáš Petruželka, Ph.D. 261 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Tobiáš Petruželka, Ph.D. 641 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Miloslav Lapka, CSc. 42 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Zdeněk Uherek, CSc. 134 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Michal Lošťák, Ph.D. 354 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 173 kB