text size

Politika snižování dlouhodobé nezaměstnanosti osob se základním vzděláním na Ústecku

Notice: I hereby declare that I am aware that the information acquired from theses published by Charles University may not be used for commercial purposes or may not be published for educational, scientific or other creative activities as activities of person other than the author.
Title:
Politika snižování dlouhodobé nezaměstnanosti osob se základním vzděláním na Ústecku
Titile (in english):
The policy with an emphasis to reduce the long-term unemployment of people with primary education in selected region - Ústecko
Type:
Rigorosum thesis
Author:
PhDr. Michaela Hiekischová
Supervisor:
Doc. PhDr. Arnošt Veselý, Ph.D.
Opponent:
Mgr. Miriam Kotrusová, Ph.D.
Thesis Id:
103904
Faculty:
Faculty of Social Sciences (FSV)
Department:
Department of Public and Social Policy (23-KVSP)
Study programm:
Sociology (N6703)
Study branch:
Public and Social Policy (VERSP)
Degree granted:
PhDr.
Defence date:
28/03/2011
Defence result:
Pass
Language:
Czech
Abstract (in czech):
Práce se zabývá problematikou dlouhodobé nezaměstnanosti osob se základním vzděláním na Ústecku. V současné době je kladen velký důraz na pracovníky s kvalifikací, odbornými znalostmi a dovednostmi, poptávka po lidech se základním vzděláním se rapidně snižuje a volná pracovní místa pro ně ubývají. Z tohoto důvodu se práce zabývá vzdělávací politikou, která by měla přestavovat prioritu při předcházení problému dlouhodobé nezaměstnanosti osob se základním vzděláním. Dále se zabývá politikou zaměstnanosti, především její aktivní formou a nástroji.
Abstract:
The thesis deals with the long-term unemployment of people with primary education in selected region – Ústecko. The current labour market prefers workers with qualification, expert knowledge and skills. Therefore, the possibilities of people with primary education to find a job are decreasing. According to above mentioned facts, this thesis deals with an educational policy as fundamental element for prevention of the long-term unemployment of people with primary education. In subsequent chapters, the thesis analyzes on employment policy, especially its active forms and public policy instruments.
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis PhDr. Michaela Hiekischová 2.15 MB
Download Attachment to the thesis PhDr. Michaela Hiekischová 240 kB
Download Abstract in czech PhDr. Michaela Hiekischová 89 kB
Download Abstract in english PhDr. Michaela Hiekischová 89 kB
Download Supervisor's review Doc. PhDr. Arnošt Veselý, Ph.D. 101 kB
Download Opponent's review Mgr. Miriam Kotrusová, Ph.D. 86 kB
Download Defence's report PhDr. Věra Tomandlová 80 kB