velikost textu

Politika snižování dlouhodobé nezaměstnanosti osob se základním vzděláním na Ústecku

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Politika snižování dlouhodobé nezaměstnanosti osob se základním vzděláním na Ústecku
Název v angličtině:
The policy with an emphasis to reduce the long-term unemployment of people with primary education in selected region - Ústecko
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
PhDr. Michaela Hiekischová
Vedoucí:
Doc. PhDr. Arnošt Veselý, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Miriam Kotrusová, Ph.D.
Id práce:
103904
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra veřejné a sociální politiky (23-KVSP)
Program studia:
Sociologie (N6703)
Obor studia:
Veřejná a sociální politika (VERSP)
Přidělovaný titul:
PhDr.
Datum obhajoby:
28. 3. 2011
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Práce se zabývá problematikou dlouhodobé nezaměstnanosti osob se základním vzděláním na Ústecku. V současné době je kladen velký důraz na pracovníky s kvalifikací, odbornými znalostmi a dovednostmi, poptávka po lidech se základním vzděláním se rapidně snižuje a volná pracovní místa pro ně ubývají. Z tohoto důvodu se práce zabývá vzdělávací politikou, která by měla přestavovat prioritu při předcházení problému dlouhodobé nezaměstnanosti osob se základním vzděláním. Dále se zabývá politikou zaměstnanosti, především její aktivní formou a nástroji.
Abstract v angličtině:
The thesis deals with the long-term unemployment of people with primary education in selected region – Ústecko. The current labour market prefers workers with qualification, expert knowledge and skills. Therefore, the possibilities of people with primary education to find a job are decreasing. According to above mentioned facts, this thesis deals with an educational policy as fundamental element for prevention of the long-term unemployment of people with primary education. In subsequent chapters, the thesis analyzes on employment policy, especially its active forms and public policy instruments.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce PhDr. Michaela Hiekischová 2.15 MB
Stáhnout Příloha k práci PhDr. Michaela Hiekischová 240 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce PhDr. Michaela Hiekischová 89 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky PhDr. Michaela Hiekischová 89 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Doc. PhDr. Arnošt Veselý, Ph.D. 101 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Miriam Kotrusová, Ph.D. 86 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Věra Tomandlová 80 kB