velikost textu

Isolace a charakterisace katechol 1,2-dioxygenasy kvasinky Candida tropicalis

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Isolace a charakterisace katechol 1,2-dioxygenasy kvasinky Candida tropicalis
Název v angličtině:
Isolation and characterization of catechol 1,2-dioxygenase of Candida tropicalis
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Jana Jechová
Vedoucí:
prof. RNDr. Marie Stiborová, DrSc.
Oponent:
doc. RNDr. Markéta Martínková, Ph.D.
Id práce:
103901
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra biochemie (31-250)
Program studia:
Biochemie (N1406)
Obor studia:
Biochemie (NBIOD)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
21. 2. 2011
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Informace o neveřejnosti:
Příloha práce byla vyloučena ze zveřejnění.
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Candida tropicalis, katechol-1,2-dioxygenasa, biodegradace, fenol
Klíčová slova v angličtině:
Candida tropicalis, catechol-1,2-dioxygenase, biodegradation, phenol
Abstrakt:
Abstrakt Kvasinka Candida tropicalis je mikroorganismus vykazující vysokou toleranci vůči fenolu a silnou schopnost jej degradovat. Tato kvasinka je schopná využít fenol jako zdroj uhlíku a energie, aniž by produkovala sekundární polutant. Z kvasinky C. tropicalis byla isolována katechol-1,2-dioxygenasa. K purifikaci bylo využito chromatografie na DEAE Sepharose a gelové permeační chromatografie na Sephadexu G-100. Uvedeným postupem byl získán homogenní enzym. Enzymová aktivita byla sledována pomocí HPLC (úbytek katecholu a nárůst cis,cis-mukonátu). Na základě měření aktivity při různých teplotách bylo určeno teplotní optimum, jeho hodnota je 30°C. Kinetické charakteristiky byly studovány při různém pH. Hodnota Km a Vmax byla 0,52 mM a 17,2 nM/min pro úbytek katecholu a 0,34 mM a 12,6 nM/min pro nárůst cis,cis-mukonové kyseliny při optimálním pH reakce, pH 7,6.
Abstract v angličtině:
Abstract Candida tropicalis yeast is a microorganism that possesses high tolerance for phenol and strong phenol degrading activity. This yeast is capable of utilizing phenol as the sole source of carbon and energy without formation of any secondary waste product. Catechol-1,2- dioxygenase was isolated from cytosolic fraction of this yeast by the procedure consisting of chromatography on DEAE-Sepharose and gel permeation chromatography on Sephadex G- 100. The catechol-1,2-dioxygenase was purified to homogeneity. The enzyme activity was followed by HPLC (catechol consumption and/or cis,cis-muconic acid formation). The activity profiles at different temperatures showed temperature optimum of 30°C. Kinetic characterizations were studying in different values of pH. The values of Km and Vmax of 0,52 mM and 17,2 nM/min for consumption of catechol, respectively, and 0,34 mM and 12,6 nM/min for formation of cis,cis-muconic acid, respectively, were found at optimum pH of the reaction, pH 7,6.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Jana Jechová 592 kB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Jana Jechová 590 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Jana Jechová 19 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Jana Jechová 10 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. RNDr. Marie Stiborová, DrSc. 100 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. RNDr. Markéta Martínková, Ph.D. 47 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. RNDr. Karel Bezouška, DSc. 81 kB
Stáhnout Errata Mgr. Jana Jechová 13 kB