velikost textu

Andská španělština jako produkt kontaktu s kečuánštinou a ajmarštinou

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Andská španělština jako produkt kontaktu s kečuánštinou a ajmarštinou
Název v angličtině:
Andean Spanish as a product of contact with Quechua and Aymara
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Vlastimil Rataj, Ph.D.
Školitel:
prof. PhDr. Bohumil Zavadil, CSc.
Oponenti:
doc. PhDr. František Vrhel, CSc.
Lenka Zajícová
Id práce:
103859
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav románských studií (21-URS)
Program studia:
Filologie (P7310)
Obor studia:
Románské jazyky (XROJ)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
17. 9. 2014
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
andská španělština, španělština, kečuánština, jazykový kontakt, Cuzco, Peru
Klíčová slova v angličtině:
Andean Spanish, Spanish, Quechua, Language contact, Cuzco, Peru
Abstrakt:
Andská španělština jako produkt kontaktu s kečuánštinou a ajmarštinou Andean Spanish as a product of contact with Quechua and Aymara Disertační práce Vedoucí práce: Vlastimil Rataj 2014 prof. PhDr. Bohumil Zavadil, CSc. Abstrakt Andská španělština je varianta španělštiny používané v andských oblastech od jižní Kolumbie po severozápadní Argentinu a vznikla jako produkt kontaktu s místními indiánskými jazyky, kečuánštinou a ajmarštinou. V této práci, na základě kvalitativního zpracování části korpusu získaného při terénním výzkumu v jižním Peru (Cuzco), analyzuji některé typické rysy místní andské španělštiny, srovnávám je s kečuánštinou a snažím se prokázat, zda se jedná o transferenci z kečuánštiny. V úvodních částech je přehled klasifikace americké španělštiny v andských zemích, základní informace o místních indiánských jazycích a popis kečuánské gramatiky srovnávaný se španělštinou. V závěru práce je přehled studovaných jevů. Klíčová slova: andská španělština, španělština, kečuánština, jazykový kontakt, Cuzco, Peru Abstract Andean Spanish is a variety of Spanish used in Andean region from south Colombia to south-west Argentina, and it emerged as a product of contact with local Amerindian languages, Quechua and Aymara. In this thesis, based on a qualitative analysis of a part of a corpus obtained during a fieldwork in south Peru, I analyse some particular features of local Andean Spanish, comparing them to Quechua, and trying to establish whether they represent a transference from Quechua. The first chapters are focused on an overview of Latin American Spanish dialectology with respect to Andean regions, basic information on local Amerindian languages and a description of Quechua grammar compared to Spanish. In the Conclusion is an overview of studied features. Key words: Andean Spanish, Spanish, Quechua, Language contact, Cuzco, Peru
Abstract v angličtině:
Andská španělština jako produkt kontaktu s kečuánštinou a ajmarštinou Andean Spanish as a product of contact with Quechua and Aymara Disertační práce Vedoucí práce: Vlastimil Rataj 2014 prof. PhDr. Bohumil Zavadil, CSc. Abstrakt Andská španělština je varianta španělštiny používané v andských oblastech od jižní Kolumbie po severozápadní Argentinu a vznikla jako produkt kontaktu s místními indiánskými jazyky, kečuánštinou a ajmarštinou. V této práci, na základě kvalitativního zpracování části korpusu získaného při terénním výzkumu v jižním Peru (Cuzco), analyzuji některé typické rysy místní andské španělštiny, srovnávám je s kečuánštinou a snažím se prokázat, zda se jedná o transferenci z kečuánštiny. V úvodních částech je přehled klasifikace americké španělštiny v andských zemích, základní informace o místních indiánských jazycích a popis kečuánské gramatiky srovnávaný se španělštinou. V závěru práce je přehled studovaných jevů. Klíčová slova: andská španělština, španělština, kečuánština, jazykový kontakt, Cuzco, Peru Abstract Andean Spanish is a variety of Spanish used in Andean region from south Colombia to south-west Argentina, and it emerged as a product of contact with local Amerindian languages, Quechua and Aymara. In this thesis, based on a qualitative analysis of a part of a corpus obtained during a fieldwork in south Peru, I analyse some particular features of local Andean Spanish, comparing them to Quechua, and trying to establish whether they represent a transference from Quechua. The first chapters are focused on an overview of Latin American Spanish dialectology with respect to Andean regions, basic information on local Amerindian languages and a description of Quechua grammar compared to Spanish. In the Conclusion is an overview of studied features. Key words: Andean Spanish, Spanish, Quechua, Language contact, Cuzco, Peru
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Vlastimil Rataj, Ph.D. 1.08 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Vlastimil Rataj, Ph.D. 76 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Vlastimil Rataj, Ph.D. 76 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Vlastimil Rataj, Ph.D. 141 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PhDr. Bohumil Zavadil, CSc. 359 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. František Vrhel, CSc. 48 kB
Stáhnout Posudek oponenta Lenka Zajícová 54 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 166 kB