velikost textu

EU´s Competition Policy v. USA´s Antitrust : Antitrust in Payoff Matrix

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
EU´s Competition Policy v. USA´s Antitrust : Antitrust in Payoff Matrix
Název v češtině:
Ochrana hospodářské soutěže - politika Evropské unie v. politika Spojených států amerických : antitrust pohledem výplatní matice
Název v angličtině:
EU´s Competition Policy v. USA´s Antitrust Antitrust in Payoff Matrix
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
PhDr. Petra Luňáčková
Vedoucí:
Ing. Zdeněk Hrubý, CSc.
Oponent:
PhDr. Jana Chvalkovská
Id práce:
103854
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Institut ekonomických studií (23-IES)
Program studia:
Ekonomické teorie (N6201)
Obor studia:
Ekonomie (E)
Přidělovaný titul:
PhDr.
Datum obhajoby:
30. 3. 2011
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
antitrust, hospodářská soutěž, vertikální fúze, teorie her, výplatní matice, článek 101 a 102 Smlouvy o fungování EU, Shermanův antitrustový zákon
Klíčová slova v angličtině:
antitrust, competition policy, vertical mergers, game theory, payoff matrix, Article 101 and 102 of the TFEU, Sherman Act
Abstrakt:
Ochrana hospodářské soutěže – politika Evropské unie v. politika Spojených států amerických Antitrust pohledem výplatní matice Abstrakt Práce se skládá ze dvou částí, první tvoří komparativní analýza druhou pak model rozhodovaní v rámci ochrany hospodářské soutěže. Komparativní analýza porovnává politiku na ochranu hospodářské soutěže v Evropské unii s politikou Spojených států amerických. Představuje přístupy obou států k této problematice, ale zaměřuje se především na zásadní rozdíly mezi nimi tj. různý postoj k vertikálním dohodám mezi firmami a monopolní cenu. Ekonomická teorie nedává jasné závěry o vlivu vertikálních dohod na hospodářskou soutěž. Evropská unie je často považuje za protizákonné, naopak podle Spojených států mají vertikální dohody většinou kladný nebo neutrální dopad. Druhá část představuje model, který popisuje proces ochrany hospodářské soutěže, a ukazuje jeho možné řešení. Model využívá teorii her, konkrétně výplatní matice, a rozdíly z první části práce a navrhuje teoretické optimální chování v případě Evropské unie i Spojených států, které dále srovnává s neutrální variantou modelu. Případová studie, která práci uzavírá, potvrzuje rozdíly v politice na ochranu hospodářské soutěže. Klíčová slova: antitrust, hospodářská soutěž, vertikální fúze, teorie her, výplatní matice, článek 101 a 102 Smlouvy o fungování EU, Shermanův antitrustový zákon
Abstract v angličtině:
EU’s Competition Policy v. USA’s Antitrust Antitrust in Payoff Matrix Abstract The thesis consists of two parts – comparative study and antitrust model. First part is dedicated to the comparison of European competition policy and American antitrust. It introduces both policies and focuses mostly on key differences between them, especially on the non-price vertical restraints and monopoly pricing. The economic theory is indecisive about the effects of vertical agreements on competition. The EU finds them often anticompetitive compared to the U.S. that believes in their procompetitive or neutral impact. Second part presents an antitrust model which describes the process of protecting competition and suggests optimal behavior for both enforcement officials and firms. In the game theory framework the payoff matrixes show the difference discussed in the first part and offer theoretical solution. Optimal strategies are derived for American, European and neutral policies and compared afterwards. The case study concludes the thesis and gives a real example of the difference between antitrust and competition policy. Key words: antitrust, competition policy, vertical mergers, game theory, payoff matrix, Article 101 and 102 of the TFEU, Sherman Act
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce PhDr. Petra Luňáčková 1.17 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce PhDr. Petra Luňáčková 225 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky PhDr. Petra Luňáčková 184 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Ing. Zdeněk Hrubý, CSc. 165 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Jana Chvalkovská 285 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 394 kB