velikost textu

Foreign bank participation in transition economies: the effects on access to credit

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Foreign bank participation in transition economies: the effects on access to credit
Název v češtině:
Participace zahraničních bank v tranzitivních ekonomikách: dopady na dostupnost úvěrů
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Anna Krafková
Vedoucí:
doc. PhDr. Adam Geršl, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Mgr. Katarína Marková
Id práce:
103853
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Institut ekonomických studií (23-IES)
Program studia:
Ekonomické teorie (N6201)
Obor studia:
Ekonomie (E)
Přidělovaný titul:
PhDr.
Datum obhajoby:
30. 3. 2011
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
zahraniční banky, dostupnost úvěrů, tranzitivní ekonomiky
Klíčová slova v angličtině:
foreign banks, credit availability, transition economies
Abstrakt:
Abstrakt Rigorózní práce se zabývá tématem přítomnosti zahraničních bank v tranzitivních ekonomikách. První část prezentuje teoretické hypotézy týkající se vstupu zahraničních bank a příslušnou empirickou evidenci. Dále se práce zaměřuje především na empirické testování vztahu mezi dostupností úvěrů a mírou účasti zahraničních bank v tranzitivních ekonomikách. Analýza, která je založena na datech z průzkumu provedeného mezi firmami z 38 zemí, přináší zajímavé výsledky. Odhady naznačují, že země s větším podílem zahraničních bank mají lepší podmínky pro získání úvěru v regionu střední a východní Evropy. Naproti tomu, ekonomiky Společnosti nezávislých států s větší účastí zahraničních bank, hodnotí dostupnost úvěrů hůře. Analýza dále ukazuje, že velikost podniku, typ vlastnictví a sektor, v němž působí, jsou významnými faktory, které určují vliv zahraničních bank na jejich financování. Na závěr jsme ukázali, že podíl státních bank v ekonomice a efektivita domácího bankovního sektoru jsou dalšími proměnnými, které ovlivňují dostupnost úvěrů.
Abstract v angličtině:
Abstract The thesis discusses the topic of foreign bank participation in transition economies. First part presents theoretical considerations about foreign bank entry and their empirical support. The main focus is then on the empirical investigation of the possible relation between the degree of foreign bank participation and the availability of credit across transition countries. Combining responses from a survey of firms operating in 38 transition economies with data on the degree of foreign bank participation, we derived some interesting conclusions. The analysis suggests that conditions for obtaining credit seem to be better in economies having higher share of foreign banks within countries of Central and Eastern Europe. The opposite conclusion was derived for countries of Commonwealth of Independent States; there economies with higher foreign presence tend to perceive conditions of financing as more problematic. Moreover, it was shown that enterprise size, its ownership and sector within which operates also matter when drawing conclusions on the effects on foreign bank on the availability of credit. Additionally, we identified that the share of state-owned banks and the effectiveness of domestic banking sector are other determinants of credit accessibility.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Anna Krafková 472 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Anna Krafková 16 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Anna Krafková 6 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Adam Geršl, Ph.D. 118 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Mgr. Katarína Marková 44 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 357 kB