velikost textu

Interest Rate Pass-Through: Does It Change with Financial Distress? The Czech Experience

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Interest Rate Pass-Through: Does It Change with Financial Distress? The Czech Experience
Název v češtině:
Transmise úrokových sazeb: mění se za finanční tísně? Zkušenost České republiky
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Gledis Kazaziová
Vedoucí:
doc. Bc. Roman Horváth, M.A., Ph.D.
Oponent:
PhDr. Ladislav Krištoufek, Ph.D.
Id práce:
103852
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Institut ekonomických studií (23-IES)
Program studia:
Ekonomické teorie (N6201)
Obor studia:
Ekonomie (E)
Přidělovaný titul:
PhDr.
Datum obhajoby:
30. 3. 2011
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
transmisní mechanismus úrokových sazeb, monetární politika, tržní úrokové sazby, klientské sazby, finanční krize
Klíčová slova v angličtině:
interest rate pass-through, monetary policy, money market rates, bank retail rates, financial crisis
Abstrakt:
Abstrakt Cílem této práce je analyzovat efektivitu úrokového transmisního mechanismu na českém trhu v období od ledna 2004 do listopadu 2010 a ukázat, zda se úroveň transmise z mezibankovních sazeb do sazeb klientských změnila vlivem současné finanční krize. Za použití metody nejmenších čtverců, rekurzivních koeficientů a analýzy reakcí na impulzy zjišťujeme, že klientské sazby reagují podstatně silněji na změny Priboru než na změny Euriboru. Dále jsme objevili, že proces transmise je ve většině případů neúplný a zdlouhavý a míra přizpůsobení se pod vlivem finanční krize zásadním způsobem snižuje.
Abstract v angličtině:
Abstract The aim of this thesis is to investigate the behavior of the interest rate transmission from money market rates to bank retail rates on the Czech banking market during the period from January 2004 to November 2010, and to detect potential changes occurred as a result of the current financial crisis. Using Ordinary Least Squares, Recursive Coefficients estimates and Impulse Response analysis we explore that bank retail rates reflect Pribor rate changes more strongly than changes in Euribor rates. We reveal that interest rate pass-through is rather incomplete and sluggish in the majority of cases and the adjustment level decreases noticeably during the period influenced by the financial crises.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Gledis Kazaziová 1.63 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Gledis Kazaziová 44 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Gledis Kazaziová 6 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. Bc. Roman Horváth, M.A., Ph.D. 122 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Ladislav Krištoufek, Ph.D. 14 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 1.15 MB