velikost textu

Ochrana sociálních práv v Evropské úmluvě na ochranu lidských práv a Mezinárodním paktu o občanských a politických právech

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Ochrana sociálních práv v Evropské úmluvě na ochranu lidských práv a Mezinárodním paktu o občanských a politických právech
Název v angličtině:
Protection of social rights in the European Convention for the Protection of Human Rights and the International Covenant on Civil and Political Rights
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Jan Kratochvíl, Ph.D.
Školitel:
prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc.
Oponenti:
prof. JUDr. Mahulena Hofmannová, CSc.
JUDr. Eva Hubálková, Ph.D.
Id práce:
10385
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra mezinárodního práva (22-KMP)
Program studia:
Teoretické právní vědy (P6801)
Obor studia:
Veřejné právo I - Ústavní právo, mezinárodní právo, evropské právo (VI)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
18. 9. 2009
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Jan Kratochvíl, Ph.D. 9.69 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Jan Kratochvíl, Ph.D. 146 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Jan Kratochvíl, Ph.D. 150 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc. 272 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. JUDr. Mahulena Hofmannová, CSc. 541 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Eva Hubálková, Ph.D. 719 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 281 kB