velikost textu

Vnitrostátní aplikace a implementace nařízení ES

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vnitrostátní aplikace a implementace nařízení ES
Název v angličtině:
Application and implementation of EC regulations on national level
Typ:
Disertační práce
Autor:
prof. JUDr. Richard Král, LL.M., Ph.D., DSc.
Školitel:
prof. JUDr. Luboš Tichý, CSc.
Oponenti:
JUDr. Ing. Jiří Zemánek, CSc.
Vladimír Týč
Id práce:
10384
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra evropského práva (22-KEP)
Program studia:
Teoretické právní vědy (P6801)
Obor studia:
Veřejné právo I - Ústavní právo, mezinárodní právo, evropské právo (VI)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
21. 5. 2007
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce prof. JUDr. Richard Král, LL.M., Ph.D., DSc. 4.86 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce prof. JUDr. Richard Král, LL.M., Ph.D., DSc. 1.59 MB
Stáhnout Abstrakt anglicky prof. JUDr. Richard Král, LL.M., Ph.D., DSc. 150 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. JUDr. Luboš Tichý, CSc. 182 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Ing. Jiří Zemánek, CSc. 558 kB
Stáhnout Posudek oponenta Vladimír Týč 768 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 358 kB