velikost textu

Debt Contracts and Stochastic Default Barrier

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Debt Contracts and Stochastic Default Barrier
Název v češtině:
x
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
PhDr. Martin Dózsa
Vedoucí:
prof. Ing. Karel Janda, M.A., Ph.D.
Oponent:
PhDr. Ladislav Krištoufek, Ph.D.
Id práce:
103787
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Institut ekonomických studií (23-IES)
Program studia:
Ekonomické teorie (N6201)
Obor studia:
Ekonomie (E)
Přidělovaný titul:
PhDr.
Datum obhajoby:
30. 3. 2011
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
dluhové kontrakty, stochastická bariéra úpadku, oceňování cenných papírů, modely založené na EBITu, strukturální modely
Klíčová slova v angličtině:
credit contracts, stochastic default barrier, asset pricing, EBIT-based models, structural models
Abstrakt:
Abstract This thesis focuses on the theory of asset pricing models and their usage in the design of credit contracts. We describe the evolution of structural models start- ing from the basic Mertonian framework through the introduction of a default barrier, and ending with stochastic interest rate environment. Further, with the use of game theory analysis, the parameters of an optimal capital struc- ture and safety covenants are examined. To the author’s best knowledge, the first EBIT-based structural model is built up that considers stochastic default barrier. This set-up is able to catch the different optimal capital structures in various business cycle periods, as well as bankruptcy decisions dependent on the state of the economy. The effects of an exogenous change in the risk-free interest rate on the asset value, probability of default, and optimal debt ratio are also explained. JEL Classification C73, G12, G32, G33 Keywords credit contracts, stochastic default barrier, asset pricing, EBIT-based models, struc- tural models Author’s e-mail martin@dozsa.cz Supervisor’s e-mail Karel-Janda@seznam.cz Abstrakt Tato práce se zabývá teoretickými modely pro oceňování finančních aktiv a je- jich použitím při návrhu optimálních úvěrových smluv mezi dlužníky a věřiteli. V první části je popsán vývoj strukturálních modelů od základního Mertonova modelu, který byl dále rozšířen o defaultní bariéru a zasazen do prostředí se stochastickou úrokovou mírou. Práce dále pomocí teorie her hledá parame- try optimálního zadlužení vzhledem k existenci dluhových kovenantů. Hlavní přidanou hodnotou práce je navržení modelu se stochatickou bariérou defaultu, který využívá EBIT jako stavovou proměnnou a který tak lépe zohledňuje aktuální makroekonomickou situaci při hledání optimální půjčky a rozhodování o možném úpadku. Práce také podrobně diskutuje následky exogenních změn úrokové míry na hodnotu aktiv, pravděpodobnost úpadku a optimální míru zadlužení. Klasifikace JEL C73, G12, G32, G33 Klíčová slova dluhové kontrakty, stochastická bariéra úpadku, oceňování cenných papírů, modely založené na EBITu, strukturální modely E-mail autora martin@dozsa.cz E-mail vedoucího práce Karel-Janda@seznam.cz
Abstract v angličtině:
Abstract This thesis focuses on the theory of asset pricing models and their usage in the design of credit contracts. We describe the evolution of structural models start- ing from the basic Mertonian framework through the introduction of a default barrier, and ending with stochastic interest rate environment. Further, with the use of game theory analysis, the parameters of an optimal capital struc- ture and safety covenants are examined. To the author’s best knowledge, the first EBIT-based structural model is built up that considers stochastic default barrier. This set-up is able to catch the different optimal capital structures in various business cycle periods, as well as bankruptcy decisions dependent on the state of the economy. The effects of an exogenous change in the risk-free interest rate on the asset value, probability of default, and optimal debt ratio are also explained. JEL Classification C73, G12, G32, G33 Keywords credit contracts, stochastic default barrier, asset pricing, EBIT-based models, struc- tural models Author’s e-mail martin@dozsa.cz Supervisor’s e-mail Karel-Janda@seznam.cz Abstrakt Tato práce se zabývá teoretickými modely pro oceňování finančních aktiv a je- jich použitím při návrhu optimálních úvěrových smluv mezi dlužníky a věřiteli. V první části je popsán vývoj strukturálních modelů od základního Mertonova modelu, který byl dále rozšířen o defaultní bariéru a zasazen do prostředí se stochastickou úrokovou mírou. Práce dále pomocí teorie her hledá parame- try optimálního zadlužení vzhledem k existenci dluhových kovenantů. Hlavní přidanou hodnotou práce je navržení modelu se stochatickou bariérou defaultu, který využívá EBIT jako stavovou proměnnou a který tak lépe zohledňuje aktuální makroekonomickou situaci při hledání optimální půjčky a rozhodování o možném úpadku. Práce také podrobně diskutuje následky exogenních změn úrokové míry na hodnotu aktiv, pravděpodobnost úpadku a optimální míru zadlužení. Klasifikace JEL C73, G12, G32, G33 Klíčová slova dluhové kontrakty, stochastická bariéra úpadku, oceňování cenných papírů, modely založené na EBITu, strukturální modely E-mail autora martin@dozsa.cz E-mail vedoucího práce Karel-Janda@seznam.cz
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce PhDr. Martin Dózsa 840 kB
Stáhnout Příloha k práci PhDr. Martin Dózsa 350 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce PhDr. Martin Dózsa 37 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky PhDr. Martin Dózsa 37 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. Ing. Karel Janda, M.A., Ph.D. 60 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Ladislav Krištoufek, Ph.D. 14 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 1.27 MB