velikost textu

Consumption over the Life Cycle: Evidence from the Czech Republic

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Consumption over the Life Cycle: Evidence from the Czech Republic
Název v češtině:
x
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Jana Cahlíková
Vedoucí:
PhDr. Jan Zápal, Ph.D.
Oponent:
prof. RNDr. Jiří Hlaváček, CSc.
Id práce:
103782
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Institut ekonomických studií (23-IES)
Program studia:
Ekonomické teorie (N6201)
Obor studia:
Ekonomie (E)
Přidělovaný titul:
PhDr.
Datum obhajoby:
30. 3. 2011
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
spotřeba, životní cyklus, motivy spoření, nejistota příjmů, mikroekonomická data, Statistika rodinných účtů
Klíčová slova v angličtině:
Consumption, Life-cycle, Household Behavior, Motives for Savings, Income Uncertainty, Household Budget Survey
Abstrakt:
Abstrakt Tato práce si klade za cíl provést analýzu spotřeby během životního cyklu na základě českých mikroekonomických dat ze Statistiky rodinných účtů. Hlavní inspirací je analýza spotřeby na amerických datech, kterou provedli Gourinchas & Parker (2002). V práci jsou sestrojeny průměrné české profily spotřeby a příjmů během životního cyklu. Český profil spotřeby na rozdíl od amerického profilu nemá konkávní tvar a roste během celého života; spotřeba až přibližně do věku 45 let sleduje příjem, poté následuje zlom v chování domácností. Zjištěná fakta ohledně spotřeby českých domácností jsou v této práci interpretována v rámci standardní hypotézy životního cyklu za jistoty a především v rámci modelu spotřeby během života za nejistoty budoucích příjmů, který představili Gourinchas & Parker (2002). Tento model přináší významnou přidanou hodnotu pro interpretaci českých výsledků, když chování domácností je zde vysvětleno na základě proměnlivé síly dvou motivů úspor během životního cyklu - opatrnostního motivu (jištění se proti nejistotě budoucích příjmů) a životního motivu (spoření na důchod). Je zjištěno, že chování českých domácností během životního cyklu může být interpretováno v souladu s dříve zjištěným chováním amerických domácností. JEL klasifikace: D11, D12, D91, E21 Klíčová slova: spotřeba, životní cyklus, motivy spoření, nejistota příjmů, mikroekonomická data, Statistika rodinných účtů
Abstract v angličtině:
Abstract The main goal of this thesis is to analyze life-cycle consumption using Czech microeconomic data from the 2000-2008 Household Budget Survey (HBS). Inspired by Gourinchas and Parker (2002), who analyzed life-cycle consumption on American data, we construct the Czech average household life-cycle consumption and income profiles. It is found that the Czech average consumption profile is increasing over the whole life-cycle and there is no hump-shape in the profile, contrary to the American results. Consumption tracks income early in life and a breakpoint in household behavior is identified at age 45. Czech evidence on household consumption is interpreted in the context of the Certainty-Equivalent Life-Cycle Hypothesis Model and in the context of the Gourinchas & Parker (2002) Model of life-cycle consumption under income uncertainty, which brings a significant value-added for interpretation of the Czech profiles. The household behavior is interpreted by varying strengths of the precautionary (assuring against income uncertainty) and retirement motives for savings over the life. It is found that the Czech household life-cycle behavior can be interpreted in the similar way as the behavior of the US households. JEL Classification: D11, D12, D91, E21 Keywords: Consumption, Life-cycle, Household Behavior, Motives for Savings, Income Uncertainty, Household Budget Survey
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Jana Cahlíková 1.69 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Jana Cahlíková 52 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Jana Cahlíková 56 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Jan Zápal, Ph.D. 134 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. RNDr. Jiří Hlaváček, CSc. 126 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 299 kB