velikost textu

Odstoupení od smlouvy jako prostředek soukromoprávní ochrany spotřebitele

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Odstoupení od smlouvy jako prostředek soukromoprávní ochrany spotřebitele
Název v angličtině:
Withdrawal from a contract as a means of consumer protection under private law
Typ:
Disertační práce
Autor:
JUDr. PhDr. Jana Girmanová, Ph.D.
Školitel:
prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc.
Oponenti:
JUDr. Bohumil Dvořák, Ph.D., LL.M.
prof. JUDr. Luboš Tichý, CSc.
Id práce:
10377
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra občanského práva (22-KOP)
Program studia:
Teoretické právní vědy (P6801)
Obor studia:
Soukromé právo I - Občanské právo, obchodní právo, civilní proces (SI)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
3. 5. 2010
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. PhDr. Jana Girmanová, Ph.D. 7.21 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. PhDr. Jana Girmanová, Ph.D. 271 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. PhDr. Jana Girmanová, Ph.D. 150 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc. 352 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Bohumil Dvořák, Ph.D., LL.M. 1.18 MB
Stáhnout Posudek oponenta prof. JUDr. Luboš Tichý, CSc. 1.52 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 259 kB