velikost textu

Úloha pravidel správy a řízení společností v bankovní regulaci a dohledu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Úloha pravidel správy a řízení společností v bankovní regulaci a dohledu
Název v angličtině:
The role of the rules of corporate governance in the banking regulation and supervision
Typ:
Disertační práce
Autor:
JUDr. Pavel Čížek
Školitel:
prof. JUDr. Milan Bakeš, DrSc.
Oponenti:
prof. JUDr. Marie Karfíková, CSc.
JUDr. Mgr. Karel Dřevínek, LL.M., Ph.D.
Id práce:
10374
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra finančního práva a finanční vědy (22-KFP)
Program studia:
Teoretické právní vědy (P6801)
Obor studia:
Veřejné právo II - Ústavní právo, správní právo, finanční právo, právo životního prostředí, právo sociálního zabezpečení (VII)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
12. 3. 2007
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Pavel Čížek 5.42 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Pavel Čížek 1.41 MB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Pavel Čížek 150 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. JUDr. Milan Bakeš, DrSc. 176 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. JUDr. Marie Karfíková, CSc. 524 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Mgr. Karel Dřevínek, LL.M., Ph.D. 235 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 368 kB