text size

Chalkogeny, halogeny a vzácné plyny v učivu chemie na středních školách (zpracování učiva ve formě prezentací)

Notice: I hereby declare that I am aware that the information acquired from theses published by Charles University may not be used for commercial purposes or may not be published for educational, scientific or other creative activities as activities of person other than the author.
Title:
Chalkogeny, halogeny a vzácné plyny v učivu chemie na středních školách (zpracování učiva ve formě prezentací)
Titile (in english):
Chalkogens, halogens and rare gases in chemistry education at grammar school (subject matter in the form of presentation)
Type:
Rigorosum thesis
Author:
RNDr. Kristýna Vondráčková
Supervisor:
prof. RNDr. Hana Čtrnáctová, CSc.
Opponent:
RNDr. Klára Urbanová, Ph.D.
Thesis Id:
103714
Faculty:
Faculty of Science (PřF)
Department:
Department of teaching and Didactics of Chemistry (31-280)
Study programm:
Chemistry (N1407)
Study branch:
Teaching of Chemistry for Secondary Schools (one-subject) (UNCH)
Degree granted:
RNDr.
Defence date:
01/04/2011
Defence result:
Pass
Language:
Czech
Abstract (in czech):
Práce se zaměřuje na zpracování části středoškolského učiva anorganické chemie (chalkogeny, halogeny, vzácné plyny) formou PowerPointových prezentací. Důraz je kladen především na to, aby vytvořené materiály byly využitelné v praxi – při výuce chemie na středních školách. Záměrem je proto poskytnout učitelům moderní didaktickou pomůcku, která je z odborného hlediska aktuální a zároveň maximálně využívá technické možnosti prezentací. Zvláštní důraz je pak kladen především na aktivizaci žáků. Rigorózní práce je zpracována v souladu s RVP-G.
Abstract:
This thesis is focused on the practical processing of secondary inorganic chemistry education (chalkogens, halogens, rare gases) in form of PowerPoint presentations. Emphasis is placed mainly on the created materials be usable in practice – in teaching chemistry at grammar schools. The intention is therefore to provide a modern didactic utility to teachers, which is from scientific point of view the current and maximum useful of the technical possibilities of presentations. Special emphasis is placed on activation of pupils. This thesis is worked up according to RVP-G.
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis RNDr. Kristýna Vondráčková 7.38 MB
Download Attachment to the thesis RNDr. Kristýna Vondráčková 39.85 MB
Download Abstract in czech RNDr. Kristýna Vondráčková 80 kB
Download Abstract in english RNDr. Kristýna Vondráčková 80 kB
Download Supervisor's review prof. RNDr. Hana Čtrnáctová, CSc. 28 kB
Download Opponent's review RNDr. Klára Urbanová, Ph.D. 33 kB
Download Defence's report RNDr. Renata Šulcová, Ph.D. 82 kB