velikost textu

Chalkogeny, halogeny a vzácné plyny v učivu chemie na středních školách (zpracování učiva ve formě prezentací)

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Chalkogeny, halogeny a vzácné plyny v učivu chemie na středních školách (zpracování učiva ve formě prezentací)
Název v angličtině:
Chalkogens, halogens and rare gases in chemistry education at grammar school (subject matter in the form of presentation)
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
RNDr. Kristýna Vondráčková
Vedoucí:
prof. RNDr. Hana Čtrnáctová, CSc.
Oponent:
RNDr. Klára Urbanová, Ph.D.
Id práce:
103714
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra učitelství a didaktiky chemie (31-280)
Program studia:
Chemie (N1407)
Obor studia:
Učitelství chemie pro střední školy (jednooborové) (UNCH)
Přidělovaný titul:
RNDr.
Datum obhajoby:
1. 4. 2011
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Práce se zaměřuje na zpracování části středoškolského učiva anorganické chemie (chalkogeny, halogeny, vzácné plyny) formou PowerPointových prezentací. Důraz je kladen především na to, aby vytvořené materiály byly využitelné v praxi – při výuce chemie na středních školách. Záměrem je proto poskytnout učitelům moderní didaktickou pomůcku, která je z odborného hlediska aktuální a zároveň maximálně využívá technické možnosti prezentací. Zvláštní důraz je pak kladen především na aktivizaci žáků. Rigorózní práce je zpracována v souladu s RVP-G.
Abstract v angličtině:
This thesis is focused on the practical processing of secondary inorganic chemistry education (chalkogens, halogens, rare gases) in form of PowerPoint presentations. Emphasis is placed mainly on the created materials be usable in practice – in teaching chemistry at grammar schools. The intention is therefore to provide a modern didactic utility to teachers, which is from scientific point of view the current and maximum useful of the technical possibilities of presentations. Special emphasis is placed on activation of pupils. This thesis is worked up according to RVP-G.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce RNDr. Kristýna Vondráčková 7.38 MB
Stáhnout Příloha k práci RNDr. Kristýna Vondráčková 39.85 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce RNDr. Kristýna Vondráčková 80 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky RNDr. Kristýna Vondráčková 80 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. RNDr. Hana Čtrnáctová, CSc. 28 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Klára Urbanová, Ph.D. 33 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby RNDr. Renata Šulcová, Ph.D. 82 kB