velikost textu

Principy voleb v České republice v kontextu demokratických zemí

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Principy voleb v České republice v kontextu demokratických zemí
Název v angličtině:
Principles of elections in the Czech Republic in the context of democratic countries
Typ:
Disertační práce
Autor:
JUDr. PhDr. Marek Antoš, LL.M., Ph.D.
Školitel:
prof. JUDr. Václav Pavlíček, CSc., dr. h. c.
Oponenti:
prof. JUDr. Zdeněk Jičínský, DrSc.
JUDr. Věra Jirásková, CSc.
Id práce:
10366
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra ústavního práva (22-KUP)
Program studia:
Teoretické právní vědy (P6801)
Obor studia:
Veřejné právo I - Ústavní právo, mezinárodní právo, evropské právo (VI)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
17. 3. 2008
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. PhDr. Marek Antoš, LL.M., Ph.D. 7.8 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. PhDr. Marek Antoš, LL.M., Ph.D. 1.14 MB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. PhDr. Marek Antoš, LL.M., Ph.D. 150 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. JUDr. Václav Pavlíček, CSc., dr. h. c. 373 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. JUDr. Zdeněk Jičínský, DrSc. 891 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Věra Jirásková, CSc. 1.26 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 380 kB