text size

Diskurz sociální sítě se zaměřením na virtuální komunitu Facebook

Notice: I hereby declare that I am aware that the information acquired from theses published by Charles University may not be used for commercial purposes or may not be published for educational, scientific or other creative activities as activities of person other than the author.
Title:
Diskurz sociální sítě se zaměřením na virtuální komunitu Facebook
Titile (in english):
Social Network Discourse - Facebook, the Virtual Community
Type:
Rigorosum thesis
Author:
Mgr. Zuzana Lešková
Supervisor:
Prof. PhDr. Jiří Kraus, DrSc.
Opponent:
PhDr. Tomáš Trampota, PhD.
Thesis Id:
103648
Faculty:
Faculty of Social Sciences (FSV)
Department:
Department of Media Studies (23-KMS)
Study programm:
Media and Communications Studies (N7202)
Study branch:
Media Studies (MS)
Degree granted:
PhDr.
Defence date:
29/03/2011
Defence result:
Pass
Language:
Czech
Keywords (in czech):
Kyberprostor, sociální síť, virtuální realita, virtuální komunita, diskurz, kontext, perspektivismus, totemismus, sociální realita, sociální identita, sociální role, participace, veřejnost, komodifikace, internet, trh, média, agenda, Facebook, konverzace.
Keywords:
Cyberspace, social network, virtual reality, virtual community, discourse,context, perspectivism, totemism, social reality, social identity, social role, participation, public sphere, commodification, internet, market, media, agenda, Facebook, conversatio
Abstract (in czech):
Diskurz sociální sítě se zaměřením na virtuální komunitu Facebook - Abstrakt Rigorózní práce „Diskurz sociální sítě se zaměřením na virtuální komunitu Facebook“ zasazuje problematiku sociální sítě do širších historických i společenských souvislostí a uchopuje diskurz na jeho kontextuální rovině. Při konkrétním studiu diskurzu potom tato práce vychází z rozmanitého spektra perspektiv a zkoumá jednotlivé virtuální interakce v jejich tématické i konverzační rovině.
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Mgr. Zuzana Lešková 1.36 MB
Download Attachment to the thesis Mgr. Zuzana Lešková 2.13 MB
Download Abstract in czech Mgr. Zuzana Lešková 18 kB
Download Abstract in english Mgr. Zuzana Lešková 4 kB
Download Supervisor's review Prof. PhDr. Jiří Kraus, DrSc. 25 kB
Download Opponent's review PhDr. Tomáš Trampota, PhD. 26 kB
Download Defence's report 1.01 MB