velikost textu

Diskurz sociální sítě se zaměřením na virtuální komunitu Facebook

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Diskurz sociální sítě se zaměřením na virtuální komunitu Facebook
Název v angličtině:
Social Network Discourse - Facebook, the Virtual Community
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Zuzana Lešková
Vedoucí:
Prof. PhDr. Jiří Kraus, DrSc.
Oponent:
PhDr. Tomáš Trampota, PhD.
Id práce:
103648
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra mediálních studií (23-KMS)
Program studia:
Mediální a komunikační studia (N7202)
Obor studia:
Mediální studia (MS)
Přidělovaný titul:
PhDr.
Datum obhajoby:
29. 3. 2011
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Kyberprostor, sociální síť, virtuální realita, virtuální komunita, diskurz, kontext, perspektivismus, totemismus, sociální realita, sociální identita, sociální role, participace, veřejnost, komodifikace, internet, trh, média, agenda, Facebook, konverzace.
Klíčová slova v angličtině:
Cyberspace, social network, virtual reality, virtual community, discourse,context, perspectivism, totemism, social reality, social identity, social role, participation, public sphere, commodification, internet, market, media, agenda, Facebook, conversatio
Abstrakt:
Diskurz sociální sítě se zaměřením na virtuální komunitu Facebook - Abstrakt Rigorózní práce „Diskurz sociální sítě se zaměřením na virtuální komunitu Facebook“ zasazuje problematiku sociální sítě do širších historických i společenských souvislostí a uchopuje diskurz na jeho kontextuální rovině. Při konkrétním studiu diskurzu potom tato práce vychází z rozmanitého spektra perspektiv a zkoumá jednotlivé virtuální interakce v jejich tématické i konverzační rovině.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Zuzana Lešková 1.36 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Zuzana Lešková 2.13 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Zuzana Lešková 18 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Zuzana Lešková 4 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Prof. PhDr. Jiří Kraus, DrSc. 25 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Tomáš Trampota, PhD. 26 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 1.01 MB