velikost textu

Působení základních práv v soukromoprávních vztazích

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Působení základních práv v soukromoprávních vztazích
Název v angličtině:
Operation of fundamental rights in private relations
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Bc. Jan Linda
Vedoucí:
JUDr. Věra Jirásková, CSc.
Oponent:
doc. JUDr. Josef Salač, Ph.D.
Id práce:
10360
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra ústavního práva (22-KUP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
4. 1. 2006
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Bc. Jan Linda 221 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Bc. Jan Linda 85 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Bc. Jan Linda 150 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Věra Jirásková, CSc. 64 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Josef Salač, Ph.D. 29 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 14 kB