velikost textu

Testy a testování dovedností ve znakovém jazyce u neslyšících dětí

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Testy a testování dovedností ve znakovém jazyce u neslyšících dětí
Název v angličtině:
Tests and testing of sign language abilities of deaf children
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Zuzana Chmátalová
Vedoucí:
PhDr. Romana Petráňová, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Andrea Hudáková, Ph.D.
Id práce:
103579
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav českého jazyka a teorie komunikace (21-UCJTK)
Program studia:
Čeština v komunikaci neslyšících (B7312)
Obor studia:
Čeština v komunikaci neslyšících (CN)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
12. 9. 2011
Výsledek obhajoby:
velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
hodnocení, testování, test, expresivní jazykové dovednosti, receptivní jazykové dovednosti, testování znakového jazyka, validita testu, reliabilita testu, standardizace
Klíčová slova v angličtině:
assessment, testing, test, expressive language skills, receptive language skills, sign language assessment, test validity, test reliability, standardisation
Abstrakt:
Abstrakt Tato práce se zabývá hodnocením dovedností ve znakovém jazyce. Obsahuje jak vhled do obecné problematiky metod hodnocení (zejména tvorby testů), tak popisy vybraných konkrétních testů znakových jazyků. Část práce je věnována úpravám vzniklých testů, ke kterým se lingvisté a další odborníci v současnosti často přiklánějí. Představen je i postup konkrétní úpravy jednoho vybraného testu znakového jazyka do českého znakového jazyka, který slouží jako inspirace pro úplnou úpravu do budoucna.
Abstract v angličtině:
Abstract This bachelors thesis deals with the assessment of skills in sign language. It includes a deep insight into the general issue of evaluation methods (especially of creating tests) as well as description of selected tests of sign language. Part of the work is devoted to modifications of existing tests to which process linguists and other experts now often tend. Also is introduced a specific modification procedure of selected sign language test into Czech sign language. This should serve in the future to a complete version of such test.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Zuzana Chmátalová 1.31 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Zuzana Chmátalová 523 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Zuzana Chmátalová 165 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Zuzana Chmátalová 107 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Romana Petráňová, Ph.D. 47 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Andrea Hudáková, Ph.D. 407 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 328 kB